ปลื้มสถานประกอบการ โดดอุ้มช่วยเหลือชาวนา

b5-w9h7-11
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) ปลื้ม สถานประกอบกิจการทั่วประเทศ ร่วมมือร่วมใจช่วยชาวนา พร้อมเป็นตัวกลางร่วมมือทุกฝ่าย ด้านสถานประกอบกิจการเผย ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือชาวนา

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาตามนโยบายของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ว่า ขณะนี้ กสร. ได้รับรายงานจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ ว่าได้ร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และธกส. เพื่อนำข้อมูลข้าวที่ชาวนาต้องการจำหน่าย นำมาเสนอให้สถานประกอบกิจการในพื้นที่พิจารณาความต้องการซื้อข้าวของนายจ้าง ลูกจ้าง โดยกสร. เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย จากการดำเนินการดังกล่าวพบว่าสถานประกอบกิจการจะรวบรวมความต้องการซื้อข้าวของพนักงาน เช่น สถานประกอบกิจการ มีพนักงาน 100 คน สั่งซื้อคนละ 1 กิโลกรัม สามารถช่วยชาวนาขายข้าวได้ 100 กิโลกรัมแล้ว นอกจากนี้ สถานประกอบกิจการบางแห่งได้รับซื้อข้าวเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน และร่วมสนับสนุนโดยการเปิดพื้นที่ให้ชาวนาได้นำข้าวมาจำหน่ายโดยตรง

ขณะที่ นายวิชิต นิเวศน์รังสรรค์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท รวมเกษตรกร จำกัด กล่าวถึงการช่วยเหลือชาวนาว่า บริษัทได้สั่งซื้อข้าวผ่านกระทรวงแรงงาน จำนวน 15 ตัน เพื่อให้เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างในบริษัท ซึ่งมีประมาณ 500 คน เนื่องจากบริษัทมีสวัสดิการด้านอาหารกลางวันให้แก่ลูกจ้างอยู่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในรูปแบบประชารัฐที่สนับสนุนอาหารแก่ศูนย์เด็กเล็ก และแจกจ่ายข้าวไปยังวัด โรงเรียนในชุมชนบริเวณรอบ ๆ บริษัท ซึ่งโดยปกติจะใช้ข้าวประมาณ 1-2 ตันต่อเดือน แต่ที่ตัดสินใจสั่งข้าวถึง 15 ตัน เพราะบริษัทอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนาให้สามารถจำหน่ายข้าวได้ ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำ และร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

ด้านนางสาวปรารถนา สารหัตกุล ข้าราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตนเองได้เห็นข่าวชาวนาที่กำลังเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำรู้สึกเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับกระทรวงได้นำข้าวจากชาวนามาขายโดยตรงจึงได้สั่งซื้อไป 3 กิโลกรัม ถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ แต่รู้สึกดีใจมากที่ได้ช่วยเหลือให้พี่น้องชาวนาไทยให้มีรายได้ เลี้ยงชีพได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น