จับมือเซ็น MOU ไทย-ลาว รักษาความสงบชายแดน

จังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว เดินหน้าประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย-ลาว ครั้งที่ 9 พร้อมทำ MOU ร่วมมือด้านความมั่นคง แก้ไขปัญหายาเสพติด แรงงาน เชื่อมการค้า การลงทุน และท่องเที่ยว เตรียมยกพร้อมยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก ให้เป็นเป็นด่านสากล ภายในปี 60 หวังช่วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืน

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้นำคณะของท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยะบุลี พร้อมคณะฯ หน่วยงานราชการ และนักธุรกิจจากแขวงไชยะบุลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา และ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ทางจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพะเยา และ เจ้าแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว พร้อมคณะฯ ทั้งภาคราชการ เอกชน/นักธุรกิจ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย-ลาว จังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 9 ที่ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยได้มีการทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างฝ่ายไทยคือ จังหวัดพะเยา และฝ่าย สปป.ลาว คือแขวงไชยะบุลี ประกอบด้วยการทำความร่วมมือ ด้านการรักษาความสงบ และอำนวยความปลอดภัยตามแนวชายแดน , ความร่วมมือในการรักษาเส้นเขตแดนและการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้าออกบริเวณชายแดน , ความร่วมมือในการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซางเป็นจุดผ่านแดนถาวร-บ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุลีเป็นด่านสากล ภายในปี 2560 , ความร่วมมือในกรณีบุคคลของแต่ละฝ่ายถูกจับกุม คุมขัง, ความร่วมมือด้านแรงงาน , ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , ด้านเศรษฐกิจและการค้า , ด้านสาธารณสุข , ด้านศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาการท่องเที่ยว และด้านการศึกษา พัฒนาฝีมือแรงงาน และอาชีพ

ขณะที่ท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ซึ่งต่อไปทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันทั้งด้าน การรักษาความสงบการร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณ ชายแดน ไทย – ลาว ของทั้งจังหวัดพะเยา และแขวงไชยะบุลี โดยจะมีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อาทิ การสกัดกันแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน การปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพ การส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน การร่วมมือกันในด้านสาธารณะสุข จะมีการสนับสนุนของทั้งสองประเทศในการยกระดับด่านประเพณี ปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลีเป็นด่านสากล และยกระดับจุดผ่อนปรนบ้าน ฮวกอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ให้เป็นด่านถาวรในเวลาที่เหมาะสม มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว บริเวณภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย และบริเวณช่องทางกิ่วหก บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งหลังจากมีการประชุม และทำข้อตกลงนี้แล้วเชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการพัฒนาด้านต่างๆดีขึ้นตามลำดับต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น