พาณิชย์ลำพูนลงพื้นที่ เช็คสต๊อกข้าวโพดฯ

พาณิชย์จังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับ ก.มหาดไทย ก.เกษตร และ ศูนย์ชั่งตวงวัด (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณคงเหลือสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และผู้รวบรวม ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อทราบปริมาณคงเหลือของสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ นำไปสู่การบริหารจัดการให้เกิดความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนของกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศูนย์ชั่งตวงวัด (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และผู้รวบรวม ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 5 – 6 และ 8 มกราคม ที่ผ่านมา

นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ รัฐบาลได้มอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 39 จังหวัด เพื่อทราบปริมาณคงเหลือของสินค้าเกษตร แบบเรียลไทม์ ที่แท้จริง เพื่อจะนำไปสู่การบริหารจัดการให้เกิดความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นทางเกษตรกร กลางทาง คือ ผู้รวบรวม และปลายทาง คือ ผู้ใช้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานอาหารสัตว์ และส่วนที่ส่งออกต่างประเทศ ตลอดจนสามารถบริหารจัดการ ระดับราคาสินค้าก็จะมีความเสถียรภาพ และเกษตรกรก็จะได้ราคาที่เหมาะสม

ผลการตรวจสอบพบว่า มี ผู้ประกอบการ รวมทั้งสิ้น 26 ราย ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดตรวจนับได้รวมทั้งสิ้น 51,905.028 ตัน ข้าวสาลีจำนวน 486 ตัน ราคารับซื้อข้าวโพดชนิดเมล็ดความชื้น 14.5% ณ โรงงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน ราคา 9.00-9.30 บาท/กก. และปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดที่ออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 98 ใกล้สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ร่วมแสดงความคิดเห็น