เมืองสามหมอกออกมาตรการ ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม


ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมป้องกันการลักลอบนำเข้า ทั้งการกวดขันด้านกฎหมายป้องกันการลักลอบนำเข้ากระเทียม และสนับสนุนด้านสินเชื่อ กว่าแสนบาทต่อราย
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การแก้ปัญหาราคากระเทียมให้กับเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปีนี้ จะดำเนินการทั้งมาตรการทางกฎหมาย โดยจะกวดขันจับกุมผู้ลักลอบนำเข้ากระเทียมจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งแม่ฮ่องสอน ไม่มีด่านกักพืช จึงไม่สามารถนำเข้ากระเทียมได้
ขณะที่มาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อ จะเพิ่มช่องทางการขอรับสินเชื่อเพื่อเก็บกระเทียมรอจำหน่าย กว่ารายละ 1 แสนบาท สำหรับเกษตรกรที่ปลูกกระเทียม และเก็บรักษากระเทียมไว้ โดยได้รับสนับสนุนสินเชื่อดังกล่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไร่ละไม่เกิน 15,000 บาท รายละไม่เกิน 50,000 บาท และสินเชื่อจากกระทรวงพาณิชย์ ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท รวมแล้วจะได้รับการช่วยเหลือด้านสินเชื่อต่อราย ประมาณ 100,000 บาท เพื่อแก้ปัญหาถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากผลผลิตกระเทียมออกมาจำนวนมากพร้อมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น