นายกฯ ยินดี “ข้าวซอย” หนึ่งใน Soft power อาหารไทย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (16 สิงหาคม 2565) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม Soft Power อาหารไทยและสนับสนุนสินค้าของคนไทย ผ่าน Thailandpostmart ซึ่งข้าวซอยอาหารไทยท้องถิ่นภาคเหนือ คว้าอันดับ 1 ในการจัดอันดับ 50 Best Soups ซุปที่ดีที่สุดของเว็บไซต์ TasteAtlas เว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารและรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่อาหารไทยได้รับการเผยแพร่ไปสู่นานาชาติและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้าวซอยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งใน […]

กกพ.ปรับเพิ่ม FT อีก 68.66 สตางค์

กกพ.ได้ประกาศขึ้นค่าเอฟที ในรอบเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2565 โดยปรับเพิ่มอีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย รวมเป็นค่าเอฟทีทั้งสิ้น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย 1. การคิดค่าเอฟทีช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2565 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 236.97 สตางค์ต่อหน่วย ไม่รวมที่ กฟผ. รับภาระต้นทุนแทนผู้ใช้ไฟฟ้า ประมาณ 83,010 ล้านบาท 2. การบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กกพ. ปรับเพิ่มค่าเอฟทีเพียง 68.66 สตางค์ต่อหน่วย รวมเป็นค่าเอฟทีทั้งสิ้น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย การขึ้นค่าเอฟทีในช่วงปี 2565-2566 นี้มีสาเหตุหลักๆ มาจากสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจร (Spot LNG) ที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและพม่าที่ปริมาณลดลงอย่างมีนัยสำคัญรวมทั้งความผันผวนของ Spot LNG ในตลาดโลกสรุปได้ ดังนี้ (1) ปริมาณก๊าซในประเทศที่ลดลงจากเดิมสามารถจ่ายก๊าซได้ 2,800 – 3,100 […]

เศรษฐกิจไทยฟื้น !! ไตรมาส 2 ปี 65 ขยายตัว 2.5 %

สำนักงานเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2/2565 ขยายตัวร้อยละ 2.5 ต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสที่ 1/2565 ปัจจัยสำคัญมาจากการเร่งตัวของภาคบริการที่ส่วนหนึ่งเป็นผลของแรงสนับสนุนจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยขยายตัวสูง ด้านการผลิต ภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 4.4 ภาคนอกเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.3 โดยไตรมาสนี้ ภาคบริการเร่งตัวขึ้น ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมลดลง ด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนเร่งตัวขึ้น การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาลชะลอลง ขณะที่การลงทุนรวมลดลง ส าหรับภาคต่างประเทศ ขยายตัวดีทั้งการส่งออกและการน าเข้าสินค้าและบริการ การผลิตภาคเกษตร ขยายตัวร้อยละ 4.4 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 4.7 ในไตรมาสที่ 1/2565 โดยผลผลิตพืชสำคัญ ที่ขยายตัว ได้แก่ ข้าวเปลือก ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผลไม้ การผลิตในหมวดปศุสัตว์ลดลง โดยเฉพาะ โค กระบือ สุกร สำหรับผลผลิตประมงยังขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า การผลิตภาคนอกเกษตร ขยายตัวร้อยละ 2.3 ต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 2.1 ในไตรมาสที่ 1/2565 โดยภาคบริการขยายตัวร้อยละ […]

วิเคราะห์ทางรอดธุรกิจ ค้าปลีกเชียงใหม่ครึ่ง หลัง ปี 2565

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังทำให้การประเมินสุขภาพธุรกิจของผู้ประกอบการ ในปี 2565 ไม่ชัดเจน ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองทิศทางค้าปลีก จะฟื้นตัวกลับมาได้มากน้อยเพียงใดยังคงขึ้นอยู่กับ การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน (Omicron) เป็นตัวแปรสำคัญ ที่จะกำหนดทิศทางธุรกิจค้าปลีก หากรุนแรงจนภาคการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ยังไม่สามารถกลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบได้ อาจต้องหวังพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเพื่อหนุนให้ธุรกิจฟื้นตัว โดยมี มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นตัวสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเงิน ทั้งนี้ค้าปลีกในเมืองท่องเที่ยวลำดับต้น ๆ อย่างจังหวัดเชียงใหม่ ยังต้องเผชิญกับความยากในการสร้างยอดขายหรือการทำกำไรจาก กำลังซื้อที่ซบเซาและการแข่งขันรุนแรง รวมถึงผู้ผลิตที่ปรับเปลี่ยนการรุกตลาดเป็นผู้ค้า สินค้าที่มีความแตกต่างกันน้อยรวมถึงต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น และมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐ ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและหนุนรายได้ของผู้ประกอบการที่เริ่มทยอยหมดลง การแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน (Omicron) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดทิศทางธุรกิจค้าปลีก จากเดิมที่คาดว่าฟื้นตัวในทางที่ดีขึ้น จากการที่ภาคการท่องเที่ยวกลับมาเดินหน้าอีกครั้ง คนไทยเริ่มต้นเดินทางมากขึ้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนจีนเริ่มกลับเข้ามาเที่ยวเชียงใหม่เพิ่มขึ้น แต่กำลังซื้อจากนักท่องเที่ยวยังไม่มากพอ และกลายเป็นว่า ร้านค้าปลีกอาจจะต้องหวังพึ่งพากำลังใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศ อย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย เพื่อหนุนให้ธุรกิจฟื้นตัว จากแรงซื้อที่เน้นการเข้าถึงได้ง่าย ธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีความอ่อนไหวอย่างมาก เพราะ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19  หากมองระดับกลางที่ยังไม่แน่ใจว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงมากน้อยเพียงไร ธุรกิจค้าปลีกยังต้องพึ่งพากันจับจ่ายใช้สอยในประเทศของคนไทยเป็นหลัก การฟื้นตัวของธุรกิจค้าปลีกเชียงใหม่ยังคงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และโอกาสฟื้นตัวจากปัจจัยบวก เช่น โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย […]

เชียงใหม่ได้อะไรบ้างจากการประชุม APEC 2022

ปี 2565 นี้ จะถือเป็นปีที่สำคัญของไทย เนื่องจากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC ประจำปี 2022 ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติ ที่จะมีผู้แทนจาก 21 เขตเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมประชุม ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี 2546 ในครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกรับเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศ ให้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ , โรงแรมมีเลีย และโรงแรมเมอริเดียน ซึ่งคาดว่าจะมีบุคลากรระดับนานาชาติกว่า 1,000 คนเข้าร่วมการประชุม และคาดว่าจะมีผู้ติดตามอีกกว่า 2,000 คน ที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางจังหวัดพร้อมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนท้องถิ่นขึ้น ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ในการแถลงข่าวครั้งนี้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการฯ […]

เจอสินค้าปรับสูตร ลดขนาด ขึ้นราคา แจ้งด่วน !!

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ผลิตสินค้า มักมีการแจ้งกรมเพื่อขอออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และตั้งราคาขายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ก่อนที่กรมจะอนุญาต จะพิจารณาโครงสร้างต้นทุนอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาว่า ราคาขายที่เสนอมานั้นสอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่ ถ้าเห็นว่า มีการปรับปรุงสูตรใหม่จริงๆ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่จริง และราคาขายสอดคล้องกับต้นทุนจริง ก็จะอนุญาตให้ขายได้ตามราคาที่เสนอมา แต่ถ้าพบว่า ราคาที่ขอมาไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับต้นทุน หรือสูงเกินไป จะแนะนำให้ขายตามราคาที่เหมาะสมมากกว่าส่วนการลดขนาดสินค้านั้น ต้องแจ้งกรมก่อนการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว และกรณีที่ผู้ผลิตแจ้งขอลดขนาด ก็จะต้องลดราคาขายด้วย ไม่ใช่ยังขายราคาเดิม หากกรมตรวจสอบ และพบว่า ยังขายราคาเดิม ไม่ลดราคาให้สอดคล้องกับขนาดที่ลดลง จะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษทั้งจำและปรับ  “การลดไซส์แต่ยังขายราคาเดิม ทำไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าจะลดไซส์ก็ต้องลดราคาขายด้วย ถ้าผู้บริโภคพบเห็น ผู้ผลิตลดไซส์แต่ยังขายราคาเดิม ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนกรมโทร.1569 จะเชิญมาชี้แจงโครงสร้างต้นทุน ถ้าชี้แจงไม่ได้ จะถือว่าขายราคาแพงเกินสมควร และมีโทษตามกฎหมาย

ชาวสวนผู้ปลูกสตรอเบอรี่ ขายลูกละ 300 บาท ปี 1 กวาดเงินพันล้าน

สตรอเบอรี่ ถือว่าเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นภาคเหนือของประเทศไทยรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่หลาย ๆ อำเภอ แต่ปัญหาที่เกษตรกร ที่ทำสวนสตรอเบอรี่พบเจอก็ไม่แตกต่างกัน ตั้งแต่เรื่อง ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ศัตรูพืช ดิน ฟ้า อากาศ และ ราคา ไร่สตรอเบอรี่ในหลาย ๆ พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ถูกพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์การแก้ไขระยะยาว ในการพัฒนาไร่สตรอเบอรี่ของกลุ่มเกษตรกร แต่ปัจจุบันเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้มีการนำเทคโนโลยีสมาท์ฟาร์มเข้ามาใช้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำไร อย่าง  ฟาร์มพริกหวานและเมลอน ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ฟาร์มเมลอน ของนายรักเกียรติ ลี้ถาวร เกษตรกรรุ่นใหม่วัย 38 ปี , โอ้กะจู๋ฟาร์ม สันทราย เชียงใหม่ , โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มสตรอเบอรี่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ และ สมาร์ทฟาร์มสวนดอกไม้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้การศึกษาหาข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ตและอบรม กับสถาบันทางการศึกษา แล้วนำมาปฏิบัติจริง  วันนี้เราเลยจะนำทุกท่านมารู้จักกับ กลุ่มเกตรกรรุ่นใหม่ ที่เป็นต้นแบบของการทำการเกษตรแบบ สมาทร์ฟาร์ม […]

(มีคลิป) น่าน ค้าขายเริ่มดี ผลจากหยุดยาวหลายวัน

น่าน-นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางกลับ หลังเที่ยว หยุดยาวหลายวันหาซื้อของฝากสินค้าโอทอป นำไปฝากญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเริ่มมีรายได้ดีขึ้น ที่จังหวัดน่าน ขณะนี้ นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเที่ยวเทศการเข้าพรรษาและวันหยุดยาว เวลาเดินทางกลับ ก็ได้ หาซื้อ สินค้าโอทอป เพื่อนำไปฝากญาติ พี่น้อง และเพื่อนฝูง ที่ไม่ได้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดน่านด้วยทำให้พ่อค้าแม่ค้าเริ่มมีรายได้ดีขึ้น แต่นักท่องเที่ยวในปีนี้ยังมาน้อยกว่าทุกๆปี ส่วนของฝากสินค้าโอทอป ที่มีชื่อเสียงติดอันดับจังหวัดน่าน ของประดับก็เสื้อผ้าและ เครื่องเงินของโรงงานดอยซิลเวอร์ที่อำเภอปัว ขายในราคาขอบคุณลูกค้าลดถึง 30-40% ส่วนอาหารก็จะเป็นเวียงน่านไส้อั่วสมุนไพรแคบหมูและน้ำพริกและไส้อั่วหมูละมัยพร ทั้งสอง ร้านนี้อยู่ใกล้ๆกัน อยู่ที่ถนนราษฎร์อำนวย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นักท่องเที่ยว และชาวจังหวัดน่าน ที่กลับมาเที่ยวบ้านในเทศกาลเข้าพรรษาและวันหยุดยาว ได้หาซื้อของฝาก เพื่อนำไปฝาก เพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง ที่อยู่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด ที่เดินทางมาเที่ยวด้วยไม่ได้ โดยเฉพาะ เสื้อ ผ้าที่มีสัญลักษณ์ ปู่ม่าน ย่าม่านกระซิบรักบันลือโลก ที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดน่านในขณะนี้ และขอฝากที่ เป็นอาหารมีชื่อ จังหวัดน่าน ก็มีไส้อั่วหมู ละมัยพร และไส้อั่วสมุนไพร เวียงน่าน ที่ผลิตไม่ทัน ส่วนราคาขณะนี้ทางร้านขอขึ้นราคาจากเดิม 40 บาท […]

ม.40 เตรียมรับเงินคืน ผ่านพร้อมเพย์

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เตรียมคืนเงินกรณีลดอัตราเงินสมทบ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือนสิงหาคม ปี 2564 – เดือนมกราคม ปี 2565 และ งวดเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม ปี 2565 โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน โดยผู้ที่ผูกบัญชีก่อนวันที่ 1 สิงหาคม ปี 2565 จะได้รับการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ในวันนี้ (8 สิงหาคม) – 11 สิงหาคม สำหรับผู้ที่ผูกบัญชีก่อน 8 กันยายน ปี 2565 จะได้รับการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายนปี 2565 (ผู้ประกันตน ม. 40 ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th (คลิกดาวน์โหลดที่นี่ สปส.1-40/7) https://www.sso.go.th/…/76a91434d3408f1620a9fe0d1e1b09a… หรือขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ) ทั้งนี้ […]

เจอสินค้าปรับสูตร ลดขนาด ขึ้นราคา แจ้งด่วน !!

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ผลิตสินค้า มักมีการแจ้งกรมเพื่อขอออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และตั้งราคาขายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ก่อนที่กรมจะอนุญาต จะพิจารณาโครงสร้างต้นทุนอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาว่า ราคาขายที่เสนอมานั้นสอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่ ถ้าเห็นว่า มีการปรับปรุงสูตรใหม่จริงๆ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่จริง และราคาขายสอดคล้องกับต้นทุนจริง ก็จะอนุญาตให้ขายได้ตามราคาที่เสนอมา แต่ถ้าพบว่า ราคาที่ขอมาไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับต้นทุน หรือสูงเกินไป จะแนะนำให้ขายตามราคาที่เหมาะสมมากกว่าส่วนการลดขนาดสินค้านั้น ต้องแจ้งกรมก่อนการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว และกรณีที่ผู้ผลิตแจ้งขอลดขนาด ก็จะต้องลดราคาขายด้วย ไม่ใช่ยังขายราคาเดิม หากกรมตรวจสอบ และพบว่า ยังขายราคาเดิม ไม่ลดราคาให้สอดคล้องกับขนาดที่ลดลง จะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษทั้งจำและปรับ  “การลดไซส์แต่ยังขายราคาเดิม ทำไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าจะลดไซส์ก็ต้องลดราคาขายด้วย ถ้าผู้บริโภคพบเห็น ผู้ผลิตลดไซส์แต่ยังขายราคาเดิม ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนกรมโทร.1569 จะเชิญมาชี้แจงโครงสร้างต้นทุน ถ้าชี้แจงไม่ได้ จะถือว่าขายราคาแพงเกินสมควร และมีโทษตามกฎหมาย

​นายกฯ พอใจหลังผ่อนคลายมาตรการ-เปิดประเทศ นทท.เข้าไทย 3 ล้าน

​นายกฯ พอใจหลังผ่อนคลายมาตรการและเปิดประเทศ 7 เดือนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยกว่า 3 ล้านคน สร้างรายได้ 1.57 แสนล้านบาท วันนี้ 6 สิงหาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการและเปิดประเทศ โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2565 พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยสะสมอยู่ที่ 3,150,303 คน สามารถสร้างรายได้ 1.57 แสนล้านบาท โดยประเทศที่เดินทางมาไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย 425,289 คน อินเดีย 333,973 คน สิงคโปร์ 183,716 คน สหราชอาณาจักร 161,780 คน และสหรัฐอเมริกา 146,891 คน ตามลำดับ ทั้งนี้ […]

ชาวสวนผู้ปลูกสตรอเบอรี่ ขายลูกละ 300 บาท ปี 1 กวาดเงินพันล้าน

สตรอเบอรี่ ถือว่าเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นภาคเหนือของประเทศไทยรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่หลาย ๆ อำเภอ แต่ปัญหาที่เกษตรกร ที่ทำสวนสตรอเบอรี่พบเจอก็ไม่แตกต่างกัน ตั้งแต่เรื่อง ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ศัตรูพืช ดิน ฟ้า อากาศ และ ราคา ไร่สตรอเบอรี่ในหลาย ๆ พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ถูกพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์การแก้ไขระยะยาว ในการพัฒนาไร่สตรอเบอรี่ของกลุ่มเกษตรกร แต่ปัจจุบันเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้มีการนำเทคโนโลยีสมาท์ฟาร์มเข้ามาใช้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำไร อย่าง  ฟาร์มพริกหวานและเมลอน ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ฟาร์มเมลอน ของนายรักเกียรติ ลี้ถาวร เกษตรกรรุ่นใหม่วัย 38 ปี , โอ้กะจู๋ฟาร์ม สันทราย เชียงใหม่ , โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มสตรอเบอรี่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ และ สมาร์ทฟาร์มสวนดอกไม้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้การศึกษาหาข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ตและอบรม กับสถาบันทางการศึกษา แล้วนำมาปฏิบัติจริง  วันนี้เราเลยจะนำทุกท่านมารู้จักกับ กลุ่มเกตรกรรุ่นใหม่ ที่เป็นต้นแบบของการทำการเกษตรแบบ สมาทร์ฟาร์ม […]

KKP เผยทางออกเศรษฐกิจไทย

ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ KKP Research บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า สถานการณ์แวดล้อมด้านเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา เปลี่ยนไปอย่างมาก จนอาจเปรียบเทียบได้กับการเข้าไปในอีกจักรวาลคู่ขนาน ไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ที่กำลังเปลี่ยนไป ความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างประเทศที่มีมากขึ้นจนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานโลก การเปลี่ยนผ่านจากภาวะเงินเฟ้อต่ำสู่ภาวะเงินเฟ้อสูง และภาวะดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งนับเป็นความท้าทายของเศรษฐกิจโลกและไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สำหรับปีนี้ KKP Research ประเมินว่าเศรษฐกิจกำลังค่อยๆ ฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำ โดยคาดว่า GDP จะเติบโตได้ 3.3% จากการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ การขยายตัวของการส่งออกที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก การท่องเที่ยวที่กลับมามากกว่าที่คาด และรายได้ภาคเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นตามราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย มีความน่ากังวลหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นตัวที่ไม่ทั่วถึงอย่างชัดเจน และหลายภาคเศรษฐกิจยังไม่กลับไประดับก่อนเกิดปัญหาโควิด นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยกำลังเจอความเสี่ยงจากแรงกดดันเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่ปรับขึ้นตัวสูงขึ้น ในขณะที่รายได้และเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่กำลังปรับตัวเป็นขาขึ้นตามแรงกดดันเงินเฟ้อ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก และความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวหรือถดถอยในระยะเวลาข้างหน้าจนกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย “ช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ดอกเบี้ยแนวโน้มปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากนี้ภาวะดอกเบี้ยต่ำแบบนี้กำลังจะหมดไป แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีความเปราะบาง และไม่ทั่วถึง หลายภาคส่วนยังไม่กลับไปจุดเดิมก่อนวิกฤตโควิด และภาคครัวเรือนและธุรกิจยังคงได้รับผลกระทบและมีปัญหาในการจ่ายคืนหนี้ คำถามสำคัญคือเราจะวางแผนกันอย่างไรในโลกใบใหม่นี้” ดร.พิพัฒน์ กล่าว นอกจากปัจจัยระยะสั้นแล้ว เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความท้าทายเชิงโครงสร้างหลายประการ ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยโตช้าลงและมีความเสี่ยงที่จะมีความสามารถในการแข่งขันลดลง ในขณะที่ปัจจัยแวดล้อม เช่น […]

รัฐบาลพอใจ ตัวเลข GDP การเกษตรไตรมาส 2

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ พอใจ ตัวเลข GDP การเกษตรไตรมาส 2 เชื่อมั่นแนวโน้มปี 2565 ขยายตัวต่อเนื่องในทุกสาขาการผลิต พร้อมเดินหน้าส่งเสริมความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ วันนี้ (5 ส.ค.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบผลการดำเนินงาน และ พอใจตัวเลข GDP การเกษตรไตรมาส 2 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 5.7 เชื่อมั่นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2565 จะขยายตัวต่อเนื่องในทุกสาขาการผลิต ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้านโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าไตรมาส 2 ของปี 2565 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวร้อยละ 5.7 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 4.1 เนื่องจากหลายปัจจัยเอื้ออำนวย ประกอบกับการดำเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และวิธีการปลูก […]

วันพลัสจัดให้! อยู่ฟรีสูงสุด 36 เดือน

คุ้มสุดๆ กับคอนโดพร้อมอยู่ 2 ทำเลใจกลางเมืองเชียงใหม่ แต่งครบ ส่วนกลางครบครัน เริ่ม 1.4 ล้าน วันพลัสจัดให้! อยู่ฟรีสูงสุด 36 เดือน*2 ทำเลใจกลางเมืองเชียงใหม่ คอนโดแต่งครบ ส่วนกลางครบครัน หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย  One Plus Mahidol 5,6,7 1 BED ห้องใหญ่ พื้นที่เยอะ ติดถนนมหิดล ขนาดเริ่มต้น 32 ตร.ม. ฟังก์ชั่นเป็นสัดส่วนในราคาคุ้มค่า | เริ่ม 1.4 ล้าน* และคอนโดใหม่! One Plus Jed Yod 5 1-2 BED หลากหลายฟังก์ชั่น กั้นครัวเป็นสัดส่วน  ทำเลน่าอยู่ เข้า-ออกได้หลายเส้นทาง ใกล้มหาวิทยาลัย | เริ่ม 1.7 ล้าน*  จองวันนี้เพียง 5,000 บาท รับโปรโมชั่นพิเศษ…  อยู่ฟรีสูงสุด 36 เดือน*  ฟรี! เฟอร์นิเจอร์ครบชุด*  ฟรี! […]

จับตาตลาดทุเรียนไทย หลังกวางตุ้งปลูกทุเรียนสําเร็จ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เกษตรกรมณฑลม้าวหมิง มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสบความสําเร็จในการปลูกทุเรียนพันธุ์มูซานคิงและพันธุ์หนามดําที่นําต้นกล้ามาจากมาเลเซีย โดยเริ่มปลูกครั้งแรก เมื่อปี 2561 ซึ่งประสบผลสําเร็จครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 และคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2565 โดยพื้นที่ทดลองเพาะปลูกทุเรียนทั้งสองพันธุ์นั้น ตั้งอยู่ที่ตําบลกวนจู เมืองม้าวหมิง ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกของนายเติ้ง ยู่เฉียง (Deng Yuqiang) มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 300 หมู่ (ประมาณ 125 ไร่) โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกลิ้นจี่และไม้กฤษณา 200 หมู่ (ประมาณ 83.33 ไร่) และพื้นที่ทดลองปลูกทุเรียน 900 หมู่ (ประมาณ 41.66 ไร่) ปัจจุบัน มีต้นกล้าที่ติดตาต่อกิ่งแล้ว จํานวน 20,000 ต้น และคาดว่าจะติดตาต่อกิ่งเพิ่มเติมจนครบ 200,000 ต้นในอนาคต  ในช่วงก่อนเริ่มต้นการทดลองปลูกทุเรียน นายเติ้งฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรจีนตอนใต้ (South China Agricultural University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรชั้นนําของจีน ที่นครกว่างโจว รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากมาเลเซียมาให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการทดลองเพาะปลูกทุเรียนด้วย นอกจากนี้ นายเติ้งฯ ยังได้เพิ่มเติมว่า พื้นที่ทดลองเพาะปลูกประกอบด้วยทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ แต่มีแผนที่จะพัฒนาสายพันธุ์มูซานคิงและหนามดําจากมาเลเซียเท่านั้น เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ทุเรียนที่มีมูลค่าในตลาดค่อนข้างสูง  ขณะเดียวกันปฏิเสธไมไ่ด้เลยว่าทุเรียนเป็นราชาผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในจีน ไทยส่งออกทุเรียนไปจีนอย่างมหาศาล ยังคงเป็นประเทศเดียวที่ได้รับอนุญาตนําเข้าทุเรียนสดเข้ามายังจีนได้ ซึ่งเมื่อปี 2564 จีนนําเข้าทุเรียนกว่า 421,500  ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.7 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยในจํานวนดังกล่าว จีนนําเข้าทุเรียนจากไทยมากถึงร้อยละ 90 ของปริมาณการนําเข้าทุเรียนทั้งหมดของจีน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการนําเข้าทุเรียนอันมหาศาลนี้ ทําให้เกษตกรจีนเริ่มหันมาให้ความสนใจที่จะทดลองปลูกทุเรียนในจีน โดยเมื่อปี 2557 เกษตรกรจีนทดลองเพาะปลูกทุเรียนโดยใช้ต้นกล้าที่นําเข้ามาจากเวียดนามเป็นครั้งแรกที่มณฑลไห่หนาน ซึ่งเพาะปลูกเป็นผลสําเร็จเมื่อปี 2562 ดังนั้น การทดลองปลูกทุเรียนที่เมืองม้าวหมิงนับในครั้งนี้ นับเป็นความสําเร็จในการทดลองปลูกทุเรียนครั้งที่ 2 ของจีน ไทยในฐานะเป็นแหล่งเพาะปลูกทุเรียนที่สําคัญในภูมิภาค อาจต้องจับตามองความเคลื่อนไหวนี้ ซึ่งศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย […]

จับตาการเยือนไต้หวัน กระทบการเงินไทย

เอเชีย พลัส ผู้ให้บริการทางการลงทุนอย่างครบวงจร ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจไทย จากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน หลังการเยือนไต้หวันของ ส.ส.แนนซี่ เพโลซี่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา ทางเอเชียพลัสได้วิเคราะห์ว่า การเดินทางเยือนไต้หวันของ ประธานสภาผู้แทนฯสหรัฐ ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม โดยมี 2 แง่มุม คือ มุมของความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการใช้กําลังระหว่างประเทศ และในมุมของการค้าระหว่างประเทศอย่าง น้อยที่สุดทําให้ความคาดหวังว่ากําแพงภาษีระหว่าง สหรัฐ-จีน (Trade War) ที่ ก่อนหน้านี้มีลุ้นว่า จะผ่อนคลาย อาจต้องล้มเลิกไป ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยได้ศึกษา ผลกระทบต่อ SET Index ในช่วงที่มีการประกาศกําแพงภาษี แต่ละรอบพบว่ามี การปรับลดลงเฉลี่ย 7-10% ส่วนประเด็นอื่นเป็นเรื่องที่ กระทรวงการคลังให้ภาพ เศรษฐกิจบ้านเรา ว่าอยู่ในช่วงการฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยคาด GDP Growth ปี 2565 จะอยู่ที่ 3.3% โดยมีนักท่องเที่ยวปี 2565 อยู่ที่ 6 ล้านคน และเพิ่มเป็น 19 ล้านคน ในปี 2566 ภาพดังกล่าวน่าจะมีส่วนช่วยดึงดูด Fund Flow ให้เข้ามาได้ SET Index น่าจะพักฐานมี 1575 […]

แบงค์ชาติเผย เศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 2 ดีขึ้น

วันที่ 2 ส.ค. นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ได้ออกมาแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2565 จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับดีข้ึน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวท่ีเร่งขึ้น ขณะท่ีการบริโภคทยอยฟื้นตัวภายใต้แรงกดดันจาก ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น โดยมีแรงสนับสนุนจากรายได้ภาคเกษตรและตลาดแรงงานที่ปรับดีขึ้น ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวมากข้ึนทั้งการลงทุนในเครื่องจักรและการก่อสร้าง ขณะท่ี การผลิตชะลอตัว ส่วนหนึ่งจากผลของนโยบาย Zero-Covid ของจีน สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือ ในไตรมาส 3 ปี 2565 คาดว่าปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัวได้ต่อเนื่องเพราะประชาชน สามารถปรับตัวอยู่กับ COVID-19 ได้ดีข้ึน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมในภาคการท่องเที่ยว ประกอบกับรายได้เกษตรยังคงขยายตัว ตลาดแรงงาน ที่ทยอยปรับดีขึ้น และมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ มีส่วนช่วยพยุงการบริโภค แม้จะมีปัจจัยกดดันจากค่าครองชีพที่สูงข้ึน ส่วนภาค ธุรกิจยังคงมีแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่ง

นายกฯ เผยเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง

วันนี้ (2 ส.ค.65) เวลา 12.17 น. ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบการรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจมหาภาคของประเทศมีแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ยังต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก พร้อมย้ำว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.3 ในปี 2565 และร้อยละ 4.2  ในปี 2566 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนและกำลังซื้อของกลุ่มรายได้สูง ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวสูงกว่าที่ประเมินไว้จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศดีกว่าที่คาดการณ์ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาเศรษฐกิจระดับจุลภาคของประเทศ โดยเฉพาะค่าครองชีพประชาชน ซึ่งประชาชนยังมีรายได้น้อยอยู่ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องค่าครองชีพประชาชนและธุรกิจบางกลุ่มที่เปราะบาง ตลอดจนผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยเร่งด่วนและการจะหามาตรการในการดูแลช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ติดตามผลการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ ทั้งเรื่องนโยบายเร่งด่วน เช่น การลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 2 เดือน การจัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรมากกว่า 1 หมื่นราย การประกันภัยข้าวนาปี จำนวน 29 […]

1 2 3 4 119