30

อัตราว่างงานไทยต่ำ เล็งยกระดับกระทรวงแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

อัตราว่างงานไทยต่ำ เล็งยกระดับกระทรวงแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สนองนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างดูแลคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.รง. ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด โดยได้รับทราบรายงานสถานการณ์กำลังแรงงานของไทย ณ สิ้นเดือน ม.ค.2567 ว่า จำนวนผู้มีงานทำของไทยอยู่ที่ 39.13 ล้านคน จากจำนวนประชากรวัยแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด 58.18 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 66.52 หรือกล่าวอย่างง่ายว่าประชากรวัยทำงาน 100 คน จะมีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานประมาณ 67 คน แบ่งเป็น ผู้มีงานทำภาคเกษตร 10.38 ล้านคน และผู้มีงานทำนอกภาคเกษตร 28.75 ล้านคน โดยอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรก เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.2566 ได้แก่ สำหรับจำนวนผู้ว่างงาน ณ สิ้นเดือน ม.ค.2567 มีประมาณ 4.32 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.09 […]

ไทยก้าวขึ้นเป็นที่ 1 ในอาเซียน ประเทศผู้ผลิตยานยนต์มากที่สุด

ไทยก้าวขึ้นเป็นที่ 1 ในภูมิภาค โดยมุ่งมั่นส่งเสริมทุกด้านที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ และเป็นด้านที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility Hub) และศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ (Medical and Wellness Hub) ทั้งนี้ เห็นความคืบหน้าจาก ไทยครองอันดับ 1 ประเทศผลิตรถยนต์มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2566 และผลการจัดอันดับ 250 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกประจำปี พ.ศ. 2567 (250 World’s Best Hospitals 2024) ที่จัดให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ของไทย อยู่ในอันดับที่ 130 (สูงกว่าปีที่แล้วที่เคยอยู่ในอันดับที่ 182) โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำรวจจำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอาเซียน พบว่าไทยได้ครองอันดับหนึ่งผู้ผลิตรถยนต์มากที่สุดในปี 2566 จำนวนการผลิตรถยนต์ของไทยอยู่ที่ 1,841,663 คัน ด้วยจุดแข็งที่รัฐบาลสนับสนุนการลงทุน และสนับสนุนบรรยากาศแวดล้อมที่เหมาะสมกับการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของแรงงานมีฝีมือไทยให้แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในสายตานานาชาติ รวมทั้งปัจจัยด้านการขนส่ง จึงทำให้ไทยมีฐานการผลิตของบริษัทรถยนต์ชั้นนำจากทั่วโลก ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งรักษามาตรฐานการผลิตและการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าให้แข็งแกร่งและยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคตของไทย

จุลพันธ์เผย ไทม์ไลน์ใหม่ล่าสุด แจกเงินดิจิทัล ไม่เกินปีนี้ !!

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงไทม์ไลน์ใหม่นโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ว่าด้วยเรื่อง ความคืบหน้าโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท คณะอนุกรรมการเงินดิจิทัลวอลเลตสอบถามความจริงใกล้เสร็จแล้ว เตรียมนัดหมายคณะกรรมการเงินดิจิทัลชุดใหญ่ ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลังเป็นประธาน ประชุมในวันที่ 10 เมษายน 67 ครั้งสุดท้าย ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลังสงกรานต์ หรือ เร็วที่สุด   นายจุลพันธ์กล่าวว่า(วันพรุ่งนี้) วันที่ 27 มีนาคม 67 จะมีการประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยคณะอนุกรรมการฯสอบถามข้อเท็จจริงจะรายงานการส่งคำถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 100 ส่วนงาน ส่งคำตอบเกือบครบถ้วน โดยคณะอนุกรรมการฯ จะสรุปอีกครั้งในวันที่ 29 มีนาคม 67 โดยจะนำรายงานข้อเสนอแนะของปปช.อย่างเป็นทางการเข้าสู่ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้กระทรวงการคลังเดินหน้าโครงการฯ นายจุลพันธ์กล่าวว่า หลังจากนั้นจะมีการนัดหมายให้ส่วนงานดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงคณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ ที่มีตนเป็นประธาน เพื่อส่งให้คณะกรรมการดิจิทัลวอลเลตชุดใหญ่ครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 เมษายน 67 โดยจะสรุปรายละเอียดทั้งหมดเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา คาดว่าไม่ทันก่อนสงกรานต์ […]

จับตาเคาะ ค่าแรงขั้นต่ำ10 จังหวัดลุ้นแตะ 400 บาท/วัน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า ขณะนี้ได้รับทราบแนวทางการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 10 จังหวัดรอบใหม่แล้ว หลังจากสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง ได้รวบรวมผลการประชุมอนุกรรมการ 10 จังหวัด เสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองเพื่อข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการค่าจ้าง หรือไตรภาคี ชุดที่ 22 ในวันนี้ เพื่อพิจารณา สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง จะจัดทำประกาศเสนอไปยังที่ประชุมครม. อย่างเร็วที่สุดภายในวันที่ 2 หรือวันที่ 9 เมษายน 2567 นี้ เพื่อรับทราบ จากนั้นจึงประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2567 เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์” รมว.แรงงาน กล่าวว่า แรงงานกลุ่มแรกที่จะได้รับการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในรอบนี้ มองว่าจะนำร่องในกลุ่มแรงงานภาคท่องเที่ยวก่อน เพราะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ โดยใน 10 จังหวัดนำร่องหลายแห่งก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา พังงา ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง โดยสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ มาตรฐานการครองชีพ […]

ลาวปรับขึ้นอัตรา ‘ภาษีมูลค่าเพิ่ม’ เป็น 10%

วียงจันทน์, 21 มี.ค. (ซินหัว) — ทองลุน สีสุลิด ประธานาธิบดีลาว ออกรัฐบัญญัติที่กำหนดการปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 เพื่อสนับสนุนงบประมาณรายรับ และเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รายงานระบุว่ารัฐบัญญัติประธานาธิบดีข้างต้น ฉบับออกวันอังคาร (19 มี.ค.) มีเป้าหมายปรับปรุงความสามารถจัดเก็บงบประมาณรายรับ เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงินที่ลาวต้องเผชิญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 จะถูกบังคับใช้กับการทำธุรกรรมต่างๆ อาทิ การนำเข้า สินค้า การบริการทั่วไป การนำเข้าแร่ธาตุ และการใช้ไฟฟ้า โดยการปรับขึ้นครั้งนี้ส่งผลให้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มคืนสู่ระดับเดิมของปี 2010-2021 อนึ่ง ลาวปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2022 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) (แฟ้มภาพซินหัว : สวนสาธารณะปะตูไซ นครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 30 มิ.ย. 2023)

จีนเผยยอดลงทุน ‘สินทรัพย์ถาวร’ เดือนม.ค.-ก.พ. โต 4.2%

วันจันทร์ (18 มี.ค.) สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานว่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีน ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ รวมอยู่ที่ 5.08 ล้านล้านหยวน (ราว 26 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าอัตราการเติบโตตลอดปี 2023 ราว 1.2 จุด.หลิวอ้ายหัว โฆษกสำนักงานฯ แจกแจงว่าการลงทุนด้านการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งสูงกว่าของปี 2023 ราว 2.9 จุด ส่วนการลงทุนด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบปีต่อปี สูงกว่าของปี 2023 ราว 0.4 จุด.ด้านการลงทุนในตัวขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ๆ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบปีต่อปี ส่วนการลงทุนด้านการยกระดับทางเทคโนโลยีในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 ขณะการลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์และลมเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.4 และร้อยละ 17.7.จีนยังดำเนินการสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ โดยการลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้าและความร้อน รวมถึงภาคอุปทาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.7 และการลงทุนด้านการจัดการน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7.ขณะการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของภาคเอกชนในช่วงสองเดือนแรกปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งสวนทางกับการหดตัวในปี […]

ราคาทองคำและเงินบาท ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2567

ราคาทองคำสปอตเมื่อวานเริ่มฟื้นตัวขึ้นปิดตลาดเมื่อคืน 2,174 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์เมื่อวานอ่อนค่าลงช่วยหนุนราคาทองคำ ดอลลาร์อินเด็กซ์ล่าสุด 102.78 จากวันก่อน 102.92 แต่ว่าบอลยิวสหรัฐอายุ 2 ปี ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่เป็น 4.64% ส่วน 10 ปี ทรงตัว 4.18% ประเด็นที่ทำให้ทองคำปรับตัวขึ้นมาจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย สถานการณ์ในตะวันออกกลางมีความตึงเครียดมากขึ้น หลังจากที่นายกฯอิสราเอล ประกาศว่าพร้อมที่จะโจมตีทางทหาร ในเมืองราฟา ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ในฉนวนกาซา ก่อนหน้านั้นเขาเคยประกาศแล้วว่าให้กลุ่มฮามาสนั้นปล่อยตัวประกันทั้งหมดภายใน วันที่ 10 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา แล้วก็พร้อมที่จะโจมตีทางทหาร ซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไร ซึ่งถามว่า วันที่ 10 มีนาคม 67 เป็นช่วงเทศกาลรอมฎอนของชาวมุสลิมถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญถ้าบุกช่วงนี้ ชาวมุสลิม ชาวอาหรับ เองก็จะไม่พอใจ ส่วนสงครามรัสเซีย ยูเครนกลายเป็นว่าก็มีประเด็นเข้ามาอีก รัสเซียบอกว่าพร้อมที่จะทำสงครามนิวเคลียร์ แล้วก็รัสเซียก็พร้อมจะทดสอบนิวเคลียร์ ถ้าเกิดสหรัฐมีการทดสอบ ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลาง สงครามรัสเซียก็ยังไม่จบสักที ส่วนกองทุน SPDR เข้ามาซื้อทองคำ 1.73 […]

ราคาทองคำและเงินบาท ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2567

ราคาทองคำสปอตเมื่อวานแก่วงตัวในกรอบแคบๆ 2,174 ดอลลาร์ ถึง 2,188 ดอลลาร์ เริ่มลดความร้อนแรงลง แต่ว่าปิดตลาดก็ยังเพิ่มขึ้นได้อยู่ ปิดที่ 2,184 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.52 ดอลลาร์ ตลาดก็ยังตอบรับ การคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ ก็เลยเป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคำได้อยู่ แต่ว่าดอลลาร์เริ่มแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย หลังจากที่วันศุกร์ดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 7 สัปดาห์ อยู่ที่ 202.35 เมื่อวานกลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเป็น 102.85 ก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำ นักลงทุนยังไม่เข้าลงทุนในช่วงนี้อยากรอดูตัวเลขซีพีไอของสหรัฐฯที่จะประกาศในคืนนี้ ส่วนกองทุน SPDR ถือครองทองเท่าเดิม คืนนี้ช่วง 1 ทุ่มครึ่ง สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคซีพีไอ เดือน กุมภาพันธ์ ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบรายปี ตัวเลขเงินเฟ้อไม่ได้ลดลงเท่ากับเดือนก่อนที่อยู่ 3.1% ส่วนเมื่อที่ปลายเดือนเพิ่มขึ้น 0.4% เร่งตัวสูงขึ้นหลังจากที่เดือนมกราคมเพิ่มขึ้นถึง 3% สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในช่วงระหว่างวันอาจจะเคลื่อนไหวไซด์เวย์เคลื่อนไหวกรอบแคบแล้วก็รอลุ้นตัวเลขซีพีไอของสหรัฐฯในคืนนี้เป็นหลักฐาน ซึ่งถ้าเกิดออกมาสูงกว่าตลาดคาดการณ์ไว้กลางคืนก็กลับมากังวลว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อาจจะเร่งตัวสูงขึ้นก็จะมีแรงเทขายทองคำออกมา แต่ถ้าเกิดซีพีไอออกมาต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ไว้ ก็เป็นปัจจัยหนุนให้ทองคำยังขึ้นได้ต่อแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ ตลาดก็มั่นใจว่าเฟดอาจจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ ทองคำระยะสั้น แนวรับ 2,170 […]

ราคาทองคำและเงินบาท ประจำวันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม 2567

ราคาทองคำสปอตยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง เมื่อคืนราคาทองคำทำจุดสูงสุดใหม่อยู่ที่  2,152 ดอลลาร์ ปิดตลาดเมื่อคืน 2,147 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20 ดอลลาร์ ตัวเลขการจ้างงานเอกชน เอดีพี เดือน กุมภาพันธ์ ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เพิ่มขึ้น 140,000 ตำแหน่ง แต่ว่าที่สำคัญน่าจะเป็นการแถลงไปการเงินรอบครึ่งปีของประธานเฟดต่อสภาคองเกรส คืนที่ผ่านมาท่านแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร ประธานเฟด บอกว่า ปีนี้เฟดลดดอกเบี้ยแน่ๆ แม้ว่าจะไม่ได้ฟันธงว่าจะเป็นเมื่อไหร่ท่านกล่าวว่า “ขอให้มั่นใจมากขึ้นก่อนว่าชนะเงินเฟ้อได้ถึงจะลดดอกเบี้ยมองว่าตอนนี้เศรษฐกิจแข็งแกร่ง ตลาดแรงงานแข็งแกร่ง เศรษฐกิจยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอย แต่ก็มองว่าเงินเฟ้อก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าขอให้มั่นใจก่อนว่าเงินเฟ้อจะต้องลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปก็อาจจะไม่ดี ส่วนกองทุน SPDR ขายทองคำออกมา 4.03 ตัน เมื่อวานนี้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างมาก 103.77 เป็น 103.35 จุด การแถลงครั้งนี้ของประธานเฟด เนื้อหาก็เป็นไปตามที่เราเคยได้ยินมา แต่ว่าตลาดก็ประเมินว่า ท่านให้ความเห็นที่เป็นสายพิราบ มากขึ้นเล็กน้อยก็เลยทำให้เมื่อวานเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงช่วยหนุนราคาทองคำอย่างมากทีเดียว ส่วนคืนนี้จะเป็นการแถลงไปการเงินรอบครึ่งปีของประธานเฟด เป็นคืนที่ 2 เป็นการแถลงต่อวุฒิสภา เนื้อหาการแถลงน่าจะไม่แตกต่างจากเดิม ก็อาจจะไม่ได้มีผลกับราคาทองคำ ส่วนจำนวนผู้ขอรับการว่างงานตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น 2,000 ราย เป็น […]

ราคาทองคำและเงินบาท ประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

ราคาทองคำสปอตยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นแรงอย่างต่อเนื่อง เมื่อคืนปรับตัวพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ แตะ 2,141 ดอลลาร์ จากเดิมที่เคยทำไว้คือวันที่ 4 ธันวาคม 2100 ที่ 44 ดอลลาร์ ก่อนที่จะมีแรงเทขายออกมาปิดตลาดเมื่อคืน  2,127 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13 ดอลลาร์ ปัจจัยหนุนเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง แล้วก็สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ยังช่วยหนุนราคาทองคำอยู่ เมื่อคืนสหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคบริการ เดือน กุมภาพันธ์ ตัวเลขออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก็คือลดลงเหลือ 52.6 น้อยกว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมา 53 ยอดสั่งซื้อภาคโรงงาน เดือนมกราคม ก็ออกมาย่ำแย่หดตัวลง 3.6% ขณะที่ตลาดประเมินว่าน่าจะเพิ่มขึ้น 4.3% ตรงนี้สะท้อนให้เห็นแล้วว่า สหรัฐอเมริกาอาจจะเริ่มชะลอตัวลง แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเฟดอาจจะต้องเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยลง ส่วนกองทุน SPDR ถือครองทองเท่าเดิม สำหรับคืนนี้ติดตามการแถลงนโยบายทางการเงินรอบครึ่งปีของประธานเฟดต่อสภาคองเกรส วันแรกก็จะเป็นการแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร แล้วก็มีการติดตามตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเอดีพี เดือนกุมภาพันธ์ รอบนี้ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น 149,000 ตำแหน่ง จำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เดือนมกราคม ตลาดประเมินว่าน่าจะออกมาลดลงด้วยเหลือ 8.8 ล้าน ตำแหน่ง สำหรับการแถลงนโยบายการเงินของประธานเฟด ถ้าเกิดท่านแถลงเหมือนเดิมว่าการลดดอกเบี้ยต้องรอดูข้อมูลเศรษฐกิจ แล้วก็ต้องมั่นใจว่าเงินเฟ้ออาจจะต้องลดลงสู่เป้าหมาย […]

คนไทยหนี้ครัวเรือนปี 67 พุ่งแตะ 91.4% ต่อ GDP

ในยุคที่เศรษฐกิจมหภาคก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เรามักพบว่าตัวชี้วัดหนึ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเจริญนี้คือสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในประเทศไทย ซึ่งไม่เพียงแต่สูงเกิน 90% ของจีดีพีที่บันทึกไว้ที่ 94% แต่ปัจจุบันได้ปรับตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 90.9% แล้วในปี 2567 จากการประเมินของทีทีบี คาดการณ์ว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 91.4% ต่อจีดีพี สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของหนี้บัตรเครดิต, หนี้ลิสซิ่ง, และหนี้ส่วนบุคคล ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา แต่สิ่งที่น่าสนใจคือปัจจัยหลักที่ทำให้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนนี้เปราะบางและมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้น ประการแรก คือ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและรายได้ที่เติบโตช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้คนส่วนใหญ่ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเงิน ประการที่สอง คือ ต้นทุนทางการเงินที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือน ประการสุดท้าย คือ พฤติกรรมการก่อหนี้ที่ขาดวินัยทางการเงิน ทำให้หลายคนตกเป็นเหยื่อของวงจรหนี้ที่ไม่สิ้นสุด ข้อมูลล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทยเผยว่า ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 หนี้ครัวเรือนไทยมีมูลค่าคงค้างอยู่ที่ 16.2 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วน 90.9% ของจีดีพี สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการชะลอตัวของหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถาบันการเงินอย่างธนาคารพาณิชย์เริ่มมีความระมัดระวังมากขึ้นในการอนุมัติสินเชื่อ จากการสำรวจคุณภาพของหนี้ครัวเรือน พบว่ามีแนวโน้มการด้อยคุณภาพลง สะท้อนผ่านสัดส่วนหนี้เสีย (NPL) ในระบบธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ที่ 2.79%, หรือประมาณ […]

จีนตั้งเป้า ‘เศรษฐกิจ’ โตราว 5% ในปี 2024

รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีน ซึ่งเสนอต่อสภานิติบัญญัติระดับชาติเพื่อการพิจารณาในวันอังคาร (5 มี.ค.) ระบุว่าจีนตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปี 2024 อยู่ที่ราวร้อยละ 5 และจะสร้างตำแหน่งงานในพื้นที่เมืองมากกว่า 12 ล้านอัตรา รวมถึงรักษาอัตราการว่างงานในพื้นที่เมืองกลุ่มสำรวจอยู่ที่ราวร้อยละ 5.5.รายงานระบุว่าจีนจะยังคงดำเนินนโยบายการคลังเชิงรุกและนโยบายการเงินที่รอบคอบด้วยอัตราส่วนการขาดดุลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ 3 และการขาดดุลของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 1.8 แสนล้านหยวน (ราว 9 แสนล้านบาท) จากปีงบประมาณ 2023.จีนจะออกตราสารหนี้เฉพาะกิจสำหรับรัฐบาลท้องถิ่น มูลค่า 3.9 ล้านล้านหยวน (ราว 19.5 ล้านล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 แสนล้านหยวน (ราว 5 แสนล้านบาท) และจะออกพันธบัตรรัฐบาลเฉพาะกิจระยะยาวพิเศษในช่วงหลายปีข้างหน้า เพื่อดำเนินยุทธศาสตร์ระดับชาติที่สำคัญและสร้างความมั่นคงในด้านต่างๆ เริ่มต้นด้วยมูลค่า 1 ล้านล้านหยวน (ราว 5 ล้านล้านบาท) ในปีนี้.ขณะเดียวกันจีนจะมุ่งดำเนินนโยบายดูแลความเสี่ยงและเสถียรภาพของระบบการเงินอย่างต่อเนื่อง (แฟ้มภาพซินหัว : การจราจรย่านศูนย์กลางธุรกิจในเขตเฉาหยาง กรุงปักกิ่งของจีน วันที่ 6 มิ.ย. 2022)

ราคาทองคำและเงินบาท ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2567

ทองปรับตัวขึ้นแรงต่อเนื่องทะลุแนวต้านสำคัญ ราคาทองคำสปอตเมื่อคืนปรับตัวขึ้นแรงอย่างต่อเนื่อง และทำจุดสูงสุดในรอบ 3 เดือนทะลุแนวต้านสำคัญ 2,088 ดอลลาร์ ขึ้นมาได้แล้วก็แนวต้าน 2,100 ดอลลาร์ ปิดตลาดเมื่อคืน 2,114 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 31 ดอลลาร์ ปัจจัยทางเทคนิคสนับสนุนราคาทองคำอย่างมากตอนนี้ ขณะที่มุมมองของตลาดคาดการณ์ว่าปีนี้เฟดก็จะลดดอกเบี้ย 4 ครั้ง ปรับมุมมองตั้งแต่วันศุกร์ ทางด้านกองทุน SPDR ขายทองคำออกมา 2.3 ตัน วันนี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC-National People’s Congress) นักลงทุนให้ความสนใจประเด็นหลัก คือ การตั้งเป้าหมายการเติบโต จีดีพี ของจีน แล้วก็นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ตรงนี้มีผลกระทบกับความต้องการทองคำในฐานะที่จีนเป็นประเทศที่ใช้ทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก ทางด้านสหรัฐมีการเปิดเผยดัชนีไอเอสเอ็ม ภาคการบริการ เดือนกุมภาพันธ์ ตลาดประเมินว่าอาจจะออกมาลดลงเหลือ 52.9 ตัวเลขตรงนี้น่าสนใจ ถ้าเกิดออกมาลดลงก็น่าจะช่วยหนุนราคาทองคำได้อีก แนวโน้มราคาทองคำทางด้านเทคนิคเป็นขาขึ้น เมื่อวานนี้ปิดแท่งเขียวยาวๆ แท่งหนึ่งแล้วสะท้อนให้เห็นว่าแรงซื้อยังมีอย่างต่อเนื่องอยู่ แล้วก็ปิดใกล้จุดสูงสุดของวันด้วย แนวต้าน 2,120 ดอลลาร์ ผ่านขึ้นไปได้ 2,130 ดอลลาร์ แล้วก็มีเป้าหมายที่อาจจะกลับไปใกล้ […]

ประมาณการผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาคเหนือ ปี 66-67

เศรษฐกิจภาคเหนือปี 66 ขยายตัว 1.7-2.7%ขณะที่ปี 67 ขยายตัวชะลอลงเป็น 0.9-1.9%  ปี 66 ขยายตัว จากผลผลิตเกษตรที่ดีในช่วงครึ่งปีแรก และภาคอุตสาหกรรม ตามความต้องการบริโภคภายในประเทศและการผลิตเพื่อส่งออก เช่นเดียวกับ ภาคการค้าขยายตัวดี ตามการจ้างงาน รายได้ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ในครั้งก่อน จากผลผลิตเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงจากภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบกับการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนฟื้นตัวช้า รวมทั้งภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ จากงบประมาณที่ล่าช้าและความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน  ปี 67 ขยายตัวชะลอลง จากผลผลิตเกษตรหดตัว โดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกปีจากภาวะเอลนีโญ และผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกชะลอลง เนื่องจากคู่ค้ามีสินค้าคงคลังในระดับสูงหลังเร่งซื้อไปในปีก่อน อย่างไรก็ดี ผลผลิตเกษตรหดตัวน้อยกว่าที่ประเมินไว้ในครั้งก่อน จากสภาพอากาศที่มีแนวโน้มกลับสู่ปกติในช่วงกลางปี ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, F = ประมาณการ1/ ข้อมูลจริงถึงปี 66 ประมาณการโดย ธปท. จากแถลงข่าวผลการประชุม กนง. ครั้งที่ 1/25672/ ข้อมูลจริงถึงปี 64 ประมาณการเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยส่วนเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานภาคเหนือ ก.พ. 2567 ตัวเลขในวงเล็บ ( ) แสดงประมาณการรอบ ส.ค. 2566 ทั้งนี้ การศึกษาจัดทำประมาณการจากข้อมูลเบื้องต้น ณ ปัจจุบัน […]

ราคาทองคำและเงินบาท ประจำวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567

ราคาทองคำสปอตสัปดาห์ที่แล้วยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ สอง วันศุกร์ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรงปิดตลาด 2,082 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 38 ดอลลาร์ ตลอดทั้งสัปดาห์ทองคำเพิ่มขึ้น 47 ดอลลาร์ หลักๆ ก็คงเป็นวันศุกร์ที่ทองคำปรับตัวขึ้นแรง วันพฤหัส สหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อพีซีอีพื้นฐาน เดือน มกราคม ออกมาตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก็ถือว่าช่วยหนุนทองคำได้ในวันพฤหัส แต่ว่าวันศุกร์มีตัวเลขดัชนีไอเอสเอ็มภาคการผลิต เดือน มกราคม ออกมาย่ำแย่ลดลงเหลือ 47.8 น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมา 49.5 ตัวเลขตรงนี้ ดัชนีต่ำกว่า 50 สะท้อนถึงการหดตัวของภาคการผลิตของสหรัฐติดต่อกันมา 16 เดือนแล้ว มีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน กุมภาพันธ์ ที่ประกาศออกมาก็ออกมาย่ำแย่ด้วย ลดลงเหลือ 76.9 น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมา 79.6 ส่วนกองทุน SPDR สัปดาห์ที่แล้วขายทองคำออกมา 4.04 ตัน ปีนี้ขายออกมาทั้งสิ้น 55 ตัน สัปดาห์นี้มีประเด็นที่ต้องติดตาม 3 ประเด็น คือ 1. การแถลงของประธานเฟดต่อสภาคองเกรส วันพุธ มีการแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร […]

ชาวไทยจองเที่ยวจีนพุ่งสูง หลังเปิดศักราช ‘ยุคฟรีวีซ่า’ ระหว่างกัน

หนานหนิง, 3 มี.ค. (ซินหัว) — ข้อตกลงยกเว้นวีซ่าระหว่างจีนและไทยสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ (1 มี.ค.) ที่ผ่านมา ถือเป็นการเปิดศักราช “ยุคปลอดวีซ่า” ระหว่างจีนและไทยซึ่งเป็นประเทศที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งนักท่องเที่ยวที่สำคัญของกันและกัน เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวชาวไทยก็เดินทางไปเที่ยวยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในวันแรกของการดำเนินข้อตกลงยกเว้นวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมืองหลายแห่งในจีนมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าประเทศแตะจุดสูงสุด โดยเมื่อวันศุกร์ (1 มี.ค.) เที่ยวบิน ดีดี3110 (DD3110) ซึ่งให้บริการโดยสายการบินนกแอร์ บินตรงจากกรุงเทพฯ สู่นครหนานหนิง ลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติหนานหนิง อู๋ซวี ในนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนอย่างราบรื่นในช่วงเที่ยง โดยในเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารชาวไทย 56 รายที่ใช้สิทธิ์นโยบายฟรีวีซ่าได้สำเร็จในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและเริ่มการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีน นักเดินทางชาวไทยคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าการเดินทางเข้าประเทศจีนจะสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากการยกเว้นวีซ่าดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักธุรกิจที่เดินทางระหว่างจีนและไทยในระยะยาว ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวซินหัวของจีน พบว่าปัจจุบันมีเที่ยวบินระหว่างจีนและไทยที่ด่านหนานหนิงราว 46 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และจำนวนผู้โดยสารชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่นี่เป็นศูนย์กลางการบินของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่จำนวนผู้โดยสารชาวไทยทั้งขาเข้าและขาออกผ่านด่านหนานหนิงคิดเป็น 2 ใน 5 ของจำนวนผู้โดยสารชาวต่างชาติทั้งหมดนับตั้งแต่ต้นปีนี้ โดยเหตุผลหลักในการเดินทางเข้าออกประเทศจีนคือการท่องเที่ยว การเยี่ยมครอบครัว และการเดินทางเพื่อธุรกิจ ข้อมูลจากเว็บไซต์ซีทริป (www.ctrip.com) ระบุว่าในวันที่ 1 มี.ค. ยอดจองผลิตภัณฑ์ของนักเดินทางชาวไทยไปยังจีนเพิ่มขึ้น […]

ไต้หวันรับคำสั่งซื้อจากแผ่นดินใหญ่ เพิ่มขึ้นในเดือนม.ค.

ไทเป, 29 ก.พ. (ซินหัว) — สำนักกิจการเศรษฐกิจเกาะไต้หวันทางตอนใต้ของจีน รายงานว่ากลุ่มบริษัทไต้หวันได้รับคำสั่งซื้อเพื่อการส่งออกจากแผ่นดินใหญ่และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนในเดือนมกราคม มูลค่า 1.06 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.8 แสนล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบปีต่อปีคำแถลงจากสำนักฯ เมื่อต้นสัปดาห์นี้ระบุว่าคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผงวงจรรวมสำหรับโทรศัพท์มือถือ หน่วยความจำ และแผงวงจรพิมพ์ ในเดือนมกราคม รวมอยู่ที่ 1.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.13 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.9 เมื่อเทียบปีต่อปีทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไต้หวันได้รับคำสั่งซื้อเพื่อการส่งออกในเดือนมกราคมทั้งหมด 4.84 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.73 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบปีต่อปี โดยการเพิ่มขึ้นนี้เป็นผลจากอุปสงค์อันแข็งแกร่งของภาคธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลระดับสูงอย่างไรก็ดี ปริมาณคำสั่งซื้อเพื่อการส่งออกทั้งหมดยังคงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและอาจเปลี่ยนแปลงในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องด้วยความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์(แฟ้มภาพซินหัว : ทีมนักวิจัยปรับแต่งหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ในกรุงปักกิ่งของจีน วันที่ 31 ม.ค. 2024)

ราคาทองคำและเงินบาท ประจำวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาทองคำสปอตยังคงปรับตัวขึ้นต่อขึ้นไปทดสอบแนวต้าน  2,010 ดอลลาร์ แต่ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ ก่อนที่จะมีแรงเทขายออกมาปิดตลาดเมื่อคืน 2,030 ดอลลาร์ ลดลง 1 ดอลลาร์ ทองคำมีปัจจัยหนุนหลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน กุมภาพันธ์ ลดลงเหลือ 106.7 ต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ไว้หลังจากที่ตัวเลขตรงนี้เพิ่มขึ้นติดต่อกันมา 3 เดือน ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน เดือน มกราคม ก็ออกมาย่ำแย่หดตัว 6.1% มากกว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะหดตัว 4.9% การหดตัวถึง 6.1% เป็นการหดตัวมากที่สุดนับตั้งแต่ เดือน เมษายน ปี 2563 ส่วนกองทุน SPDR เมื่อวานขายทองคำออกมา 0.87 ตัน คืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยจีดีพีไตรมาส 4 เป็นประมาณการครั้งที่ 2 ตลาดประเมินว่าจะขยายตัว 3.3% ก็จะเท่ากับครั้งก่อน คาดว่าน่าจะไม่ค่อยมีผลกระทบกับราคาทองคำเท่าไหร่ ไม่เหมือนที่เปิดเผยครั้งแรก ครั้งนั้นออกมาขยายตัว 3.3% เซอร์ไพรส์ตลาดอย่างมากเพราะตลาดคาดการณ์ว่าจีดีพีจะขยายตัวแค่ 2% เท่านั้น ก็มองว่าครั้งนี้อาจจะไม่ค่อยมีผลมาก นอกจากออกมาแบบแตกต่างจากตลาดคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้มีการแถลงของประธานเฟด สาขา […]

ราคาทองคำและเงินบาท ประจำวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

สัปดาห์ที่แล้วละทองคำสปอตปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ลดลงติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ถึงแม้ว่าการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟด ครั้งล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เฟดกังวลถึงความเสี่ยงถ้าเกิดเฟดลดดอกเบี้ยเร็วเกินไป แต่ว่าราคาทองคำก็ปรับตัวลงตอบรับแล้วว่าเฟดไม่ได้ลดเร็วอย่างที่ตลาดได้มีการคาดการณ์ไว้ โดยวันพฤหัสก็มีตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐออกมาแข็งแกร่งก็คือจำนวนผู้ขอรับการว่างงานออกมาต่ำที่สุดในรอบ 5 สัปดาห์ ทำให้ตลาดก็ปรับมุมมองแล้วว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยในปีนี้เพียง 3 ครั้ง ก็เท่ากับที่เฟดประมาณการไว้ สำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดช่วยหนุนราคาทองคำ โดยที่สหรัฐวีโต้ร่างมติหยุดยิงที่ประชุมของยูเอ็นเอสซีให้อิสราเอลหยุดยิงในฉนวนกาซาโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ทันทีทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังดูเหมือนตึงเครียดอยู่ ราคาทองคำสปอตสัปดาห์ที่แล้วฟื้นตัวได้ 22 ดอลลาร์ ส่วนเมื่อวานราคาทองคำเริ่มปรับตัวลดลงปิดตลาดเมื่อคืน 2,031 ดอลลาร์ ลดลง 10 ดอลลาร์ หลังจากที่บอนด์ยิลด์สหรัฐเพิ่มขึ้น ส่วนทางด้านกองทุน SPDR สัปดาห์ที่แล้วขายทองคำออกมา 10 ตัน เมื่อวานถือครองทองเท่าเดิม ส่วนสัปดาห์นี้ติดตามตัวเลขจีดีพีสหรัฐไตรมาส 4 ในวันพุธ แล้วก็ตัวเลขและดัชนีราคาพีซีอี(PCE)พื้นฐาน อัตราเงินเฟ้อเป้าหมายของเฟดที่ประกาศในวันพฤหัส ส่วนวันนี้ติดตามยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน เดือน มกราคม ตลาดคาดการณ์ว่าจะหดตัวลง 4.7% ดัชนีราคาบ้าน 20 เมืองใหญ่ตลาดคาดการณ์ว่าอาจจะเพิ่มขึ้น 6% ตัวนี้ก็เร่งตัวสูงขึ้น แนวโน้มราคาทองคำน่าจะเคลื่อนไหวลักษณะที่เป็นไซต์เวย์ กรอบการเคลื่อนไหว 2,025 ดอลลาร์ ถึง 2,040 ดอลลาร์ ที่น่าสนใจก็คือยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนถ้าเกิดออกมาไม่ดีจะช่วยหนุนราคาทองคำให้ไปต่อได้ทองคำแนวรับ 2,025 […]

1 2 3 4 5 163