นํ้าใจชาวกัลบกเมืองเชียงใหม่ ช่วยพี่น้องชาวใต้


ชาวกัลบกชายหญิงทั่วเชียงใหม่ แสดงนํ้าใจอันดีงามยิ่งได้จัดกิจกรรมที่น่าชื่นชม “ตัดผมส่งใจช่วยภัยใต้” เป็นการตัดผมเพื่อการกุศลระดมทุนช่วยพี่น้องชาวใต้ที่ประสบกับอุทกภัยเดือดร้อนลำบากมานานนับเดือน ได้จัดขึ้นที่ชั้นสองศูนย์การเซ็นทรัลแอร์พอร์ต ได้รับเกียรติจาก “มนัส ขันใส” ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ผู้ที่มาร่วมตัดผมบริจาคตั้งแต่สองร้อยบาทขึ้นไป หรือตามจิตศรัทธา ขอชื่นชมยินดีกับกลุ่มช่างบาร์เบอร์จากเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง


ร่วมแสดงความคิดเห็น