จัดกิจกรรมพิเศษในงาน BIG THANKS “Surprise Sale” ICC

พรพิมล ถนอมเสียง ผช.ผอ.ฝ่าย บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จับมือกับ กิติยา จิตมั่นชัยธรรม ผจก.ฝ่ายการตลาด เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ภาคเหนือ จัดกิจกรรมภายในงาน BIG THANKS “Surprise Sale” ICC โดยงานจัดขึ้นวันที่ 26 ม.ค – 5 ก.พ 60 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น