สวัสดีปีใหม่ พร้อมขอพรจาก “สจ.2 จี-จีรเดช จีแดง”

ดูแลใส่ใจรับใช้ท้องถิ่นมาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านในชุมชนเขตอำเภอแม่ริม ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นหลายกลุ่ม หลายคณะได้มาสวัสดีปีใหม่และขอพรอันเป็นสิริมงคลจาก “สจ.2 จี-จีรเดช จีแดง” ประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ ที่บ้านพักส่วนตัวที่อำเภอแม่ริม

ร่วมแสดงความคิดเห็น