จัดกิจกรรมรวมพลัง “ประชารัฐ”

เมื่อวันที่ 27 กุมภาที่ผ่านมา ศมพ.อ.อมก๋อย ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ “พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์” ผอ.ศมพ.อำเภออมก๋อย ได้สั่งการให้ “พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์” รอง ผอ.ศมพ. อำเภออมก๋อย ร่วมกับ “ศิรินทร์ยา สิทธิชัย” เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด “พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น” เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 “พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง” รอง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 “พ.อ.วีรพงษ์ พันธจักร” รอง ผอ.ศป.ปส.ชน. “วิชัย ไชยมงคล” ผอ.ปปส.ภาค 5 “ศิวะ ธมิกานนท์” นายอำเภออมก๋อย และหัวหน้าส่วนราชการท้องที่ ท้องถิ่น และมวลชนกว่า 350 คน จัดกิจกรรมรวมพลังประชารัฐอมก๋อยร่วมใจต้านภัยฝิ่นและยาเสพติด ณ พื้นที่ยึดคืนแปลงฝิ่นบ้านซอแอะ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย เพื่อให้เกิดผลทางจิตวิทยาต่อเป้าหมายมวลชนในพื้นที่ ตื่นตัวเลิกยุ่งเกี่ยวกับปลูกฝิ่นและการเสพ และพัฒนาพื้นที่ปลูกป่าต้นพญาเสือโคร่ง และจัดมอบของช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด


ร่วมแสดงความคิดเห็น