โควิด-19 จ.แพร่ ดีขึ้นพบแค่ 2 ราย ที่บ้านถิ่น หมู่ 3 ทำเอาชาวบ้านขวัญหนีดีฝ่อ

เภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุข แจ้งว่าดีขึ้นแล้วสถาน การณ์โควิด-19 จ.แพร่ ถึงที่  26 พฤศจิกายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 2 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงในพื้นที่ จ.แพร่ จำนวน 2 ราย ม.3 ต.บ้าน ถิ่น อ.เมือง 2 ราย เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ที่ตรวจพบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64 ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 1,961 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายสะสม จำนวน 1,872 ราย ผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่ จำนวน 77 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น