อบจ.แพร่ ร่วมกับ ทต.บ้านเวียง มอบบ้านที่ปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว ให้กับประชาชน จำนวน 5 หลัง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ สจ.โชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.เขต 3 อ.ร้องกวาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเวียง ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 5 ราย ได้แก่
1. นายรัตน์ ปาโผ อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเวียง
2. นายชาคริต ปาโผ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเวียง
3. นางใส ทะอุด อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเวียง
4. นายสมบูรณ์ โนมิติง อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเวียง
5. นางแสงเดือน แก้วประดิษฐ์ อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเวียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น