โควิด-19 จ.แพร่พบอีก 4 ราย อ.เมืองที่ ต.ทุ่งโฮ้ง ต.เหมืองหม้อ ต.ป่าแมต และ อ.ร้องกวาง ต.ทุ่งศรี รวมยอดสะสม 2018 ราย

ผู้สื่อข่าว จ.แพร่ รายงานจากเภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ แจ้งว่า พบอีก 2 อำเภอ สถานการณ์โควิด-19 จ.แพร่ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 4 รายเป็นผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงในพื้นที่ จ.แพร่ จำนวน 4 ราย ม.2 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง 1 ราย เป็นสามีของผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64 ม.3 ต.ป่าแมต อ.เมือง 1 ราย อยู่ระหวางสอบสวนโรค
ที่บ้าน ม.7 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง 1 ราย เป็นสามีของผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 ม.1 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง 1 ราย ประวัติเดินทางมาจาก จ.พะเยาผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,018 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายจำนวน 13 ราย ผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่ จำนวน 73 รายตั้งการ์ดให้สูง ฉีดวัคซีน ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด สงสัยให้ไปตรวจหาเชื้อ

ร่วมแสดงความคิดเห็น