เปิดโรงเรียน อสม. โรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมมอบล้อเข็น ข้าวสาร แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย และคุณจิราพร กิตติคุณชัย บริษัท ซันสวีท จำกัด ร่วมพิธีเปิดโรงเรียน อสม. โรงเรียนผู้สูงอายุ ทำบุญรั้ว และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ บริษัท ซันสวีท จำกัด ได้มอบล้อเข็น และข้าวสาร แก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุตำบลทุ่งสะโตก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น