ร้อยเรื่องเมืองล้านนา

ไปดูศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาล้านช้าง ที่เมือง “หลวงพระบาง”

หลวงพระบางเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่สามารถเดินเที่ยวได้ในวันเดียว ทว่าในวันเดียวนั้น เราจึงสามารถพบเห็นเรื่องราวหลากหลายที่เก็บเกี่ยวเอาไว้ในลิ้นชักแห่งความทรงจำได้แทบไม่พอ หากใครไม่เชื่อลองมาเยือนเมืองหลวงพระบางดู เมืองเล็กแต่ไม่ธรรมดา หากแต่เป็นเมืองที่สะสมความรุ่งเรืองแห่งอดีตกาลไว้มากมายหลวงพระบาง หรือเชียงทอง เป็นเมืองหลวงเก่าของราชอาณาจักรลาวมาแต่ดึกดำบรรพ์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของลาวในระดับเส้นรุ้งเดียวกับจังหวัดเชียงราย ดังนั้นจึงมีอากาศที่เย็นสบาย บ้านเรือนปลูกติดกันเรียงไปตามแนวถนนสลับด้วยวัด ที่ว่ากันว่ามีมากชนิด "วัดชนวัด" เลยทีเดียว จะว่าไปคงคล้ายกับเมืองเชียงใหม่ของเรา แต่เป็นเชียงใหม่เมื่อ 40-50 ปีที่แล้ว หลวงพระบางนั้น มีชื่อเดิมว่า "เมืองซัว" อันหมายถึงดินแดนแห่งสรวงสรรค์ เป็นที่ประทับของพระอินทร์...

พาไปดูประเพณี “แห่ลูกแก้วล้านนา” ในอดีต

การแห่ลูกแก้วเป็นเป็นประเพณีของชาวล้านนา ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน การแห่ลูกแก้วเป็นการแห่เด็กชาย ซึ่งจะบรรพชาเป็นสามเณรในพุทธศาสนา ส่วนมากอายุไม่เกิน 15 ปี ถือปฏิบัติทุกปีในช่วงระหว่างเดือน 6 - 8 เหนือ (มีนาคม - พฤษภาคม) ก่อนจะถึงวันบรรพชา 1 วัน พ่อแม่ผู้ปกครองจะนำเด็กเข้าพิธีบรรพชาไปแต่งองค์ทรงเครื่องที่วัด ประดับประดาด้วยอาภรณ์อย่างสวยงามแล้วขึ้นขี่บนหลังม้า บางพื้นที่อาจขี่คอผู้ใหญ่ แห่ไปตามบ้านญาติพี่น้องเป็นการแจ้งให้ทราบว่า ลูกแก้วจะเข้าบรรพชาเป็นสามเณรถือเป็นการบอกบุญไปในตัวด้วย ในอดีตการจัดงานบุญแห่ลูกแก้ว หรือ...

วัดโบราณเมืองเชียงใหม่บนถนนท่าแพ ที่สร้างโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังรายกว่า 700 ปี

วัดโบราณที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ที่ตั้งอยู่บนถนนท่าแพเป็นวัดที่มีความเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน บางวัดมีอายุมากกว่า 700 ปี ได้แก่ วัดแสนฝาง ตำนานกล่าวว่าสร้างในสมัยพญาแสนภู กษัตริย์ราชวงศ์มังราย เดิมชื่อ วัดแสนฝัง คำว่าแสนฝัง สันนิษฐานว่าอาจมาจาก การที่พญาแสนภูทรงมีพระประสงค์จะฝากฝังขุมพระราชทรัพย์ของพระองค์ไว้ในพระพุทธศาสนา ตามเยี่ยงพระเจ้าปู่และพระราชบิดา จึงดำริให้กำหนดสถานที่แห่งหนึ่งทางฝั่งทิศตะวันออกใกล้แม่น้ำข่าและแม่ระมิงค์พอประมาณ และโปรดให้สร้างวัดแห่งหนึ่ง โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์บริจาคในพระพุทธศาสนา

รูปแบบของ “หอไตรในล้านนา”

เมื่อเอ่ยถึงคำว่า "หอไตร" ในความหมายรวมเรามักปิดตาเห็นภาพอาคารไม้ขนาดจิ๋วชั้นเดียว มีเสาสูง เปิดใต้ถุนโล่ง ตั้งอย่างโดดเดี่ยวอยู่กลางสระน้ำ ไม่มีสะพานเชื่อม ไม่มีบันไดทางขึ้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเป็นลักษณะของหอไตรมาตราฐานที่พบได้ทั่วไปในแถบภาคกลางของประเทศไทยอันคติการทำ หอไตรกลางสระน้ำ นี้มีกุศโลบายเพื่อใช้ป้องกันมด ปลวก แมลง มิให้มาแทะกัดกินพระคัมภีร์ อีกทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงอัคคีภัยไปด้วยในตัว สาเหตุที่ต้องแยกหอไตรออกมาจากกลุ่มอาคารอื่น...

จากวัดเชียงมั่นถึงวัดพระสิงห์ ย้อนอดีตการสร้างวัดในเชียงใหม่

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการสร้างวัดในเชียงใหม่ เกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่องสิริมงคลของเมือง แต่เหนือสิ่งอื่นใด วัดยังคงเป็นศูนย์กลางของศาสนาที่ผู้คนในเมืองให้ความเคารพ เพราะคนล้านนาถือว่า การสร้างวัดเป็นอานิสงส์ที่แรงกล้าสามารถทำให้วิญญาณของผู้สร้างวัดเมื่อตายไปแล้วขึ้นไปสู่สรวงสวรรค์ได้เมื่อครั้งที่พระยามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนาไทยได้ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1839 นั้น พระองค์ทรงโปรดให้สร้างวัดขึ้นเป็นวัดแรกแห่งนครเชียงใหม่ก็คือ วัดเชียงมั่น ซึ่งได้ผสมผสานศิลปแบบเชียงแสนที่ได้รับอิทธิพลมาจากลังกาเข้ากับศิลปะแบบล้านนา

อัพเดทล่าสุด

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ “บ้านร่องกล้า”

หมู่บ้านร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เป็นชุมชนที่มีการผสมผสานความเป็นอยู่ระหว่างชาวเขาเผ่าม้งและคนไทย ซึ่งมีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประจำเผ่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ถึงแม้นในอดีตเคยเป็นมวลชนที่เป็นแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีการสู้รบที่รุนแรง แต่ก็เป็นการสู้รบที่อยู่บนพื้นฐานของการเรียกร้องความเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์

ไหว้พระที่วัดเก่า 100 ปี เมืองแม่แจ่ม

เมื่อเอ่ยชื่อของเมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสงบในอ้อมกอดของขุนเขาแล้ว หลายคนคงจะนึกถึงอำเภอแม่แจ่ม ด้วยการเดินทางที่ค่อนข้างลำบาก ถนนหนทางคดเคี้ยวไปตามไหล่เขา จึงทำให้เมืองนี้ อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของธรรมชาติและวัฒนธรรมดั่งเดิมของผู้คนเมืองแม่แจ่มมีอดีตอันยาวนาน มีผู้คนอาศัยจากหลายเชื้อชาติ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงรักษาไว้ก็คือ วัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของคนแม่แจ่มยังคงเรียบง่าย...

บ้านไผ่ปง หมู่บ้านทำ “ก่องข้าว” ของชาวล้านนา

วัฒนธรรมในการบริโภคข้าวของคนไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณ ในยุคสมัยไหนคงไม่อาจกล่าวย้อนได้ สิ่งหนึ่งที่คนโบราณได้กระทำควบคู่กับวัฒนธรรมการบริโภคข้าว ก็คือ การหาภาชนะใส่ข้าวเพื่อเก็บข้าวสุกให้คงสภาพความร้อนได้นานก่อนถึงเวลากินภาชนะใส่ข้าวประเภทหนึ่งที่คนไทยนิยมนำมาใส่ข้าวมีชื่อเรียกหลายชื่อตามแต่ภูมิภาค ในภาคอีสานจะเรียกภาชนะบรรจุข้าวเหนียวว่า "กระติ๊บข้าว" ในภาคกลางจะเรียก "กล่องใส่ข้าวเหนียว" ขณะที่ในภาคเหนือดินแดนบ้านเราจะเรียกภาชนะเดียวกันนี้ว่า "ก่องข้าว" ว่ากันว่ากล่องใส่ข้าวเหนียว, กระติ๊บข้าว หรือก่องข้าวนั้น เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละที่...

สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิตพื้นชนบทที่โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง เริ่มขึ้นเมื่อปี 2550 จากการที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ สนใจเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยเฉพาะการศึกษาดูงานด้านเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ในระดับเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ คณะศึกษาดูงานเข้ามาแล้วเกิดความประทับใจในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ อากาศสดชื่น วิวงามน้ำใจดี จึงติดต่อขอพักในพื้นที่ตำบลบ้านแซว จึงกลายเป็นที่มาของโฮมสเตย์ท่าขันทอง

ตำนานพระเจ้าไม้สะเลียม

ชื่อของพระเจ้าไม้สะเลียมหวานเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันดีในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวล้านนา โดยเฉพาะระหว่างชาวอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กับชาวอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพราะเคยเกิดกรณีพิพาทในการเรียกร้องความเป็นกรรมสิทธิ์ในพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้สะเลียมหวาน ถึง 4 ครั้ง ในช่วงเวลากว่า 30 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472-2505 ว่ากันว่าพระเจ้าไม้สะเลียมหวาน เป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากไม้สะเดาหวาน (คนเมืองล้านนาเรียกไม้ชนิดนี้ว่า ต้นสะเลียม) เป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรประทับบนฐานไม้สี่เหลี่ยม มีห่วงเหล็กสองห่วงซ้ายขวาสำหรับยกองค์พระ...

120 ปี อาคารศาลากลางเชียงราย

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) นับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีอายุกว่า 120 ปี เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่ช่วยอธิบายความ เป็นมาเป็นไปของสังคมสมัยนั้นได้ดีกว่าหลักฐานทางเอกสาร ศาลากลางเชียงรายเริ่มก่อสร้างและเปิดดำเนินการเมื่อ ปี พ.ศ.2443 ในสมัยของพระพลอาษา เป็นข้าหลวงเมื่อเชียงราย ดำเนินออกแบบและก่อสร้างโดยนายแพทย์วิลเลี่ยม เอ.บริกส์ (Dr.William A. Briggs) แพทย์ชาวอเมริกันในนามคณะมิชชั่นนารี อเมริกันเพรสไบทีเรียน (American Presbyterian...

นามสกุลพระราชทาน ของเชื้อสายเจ้าล้านนา

หลังจากที่พระเจ้ากาวิละ ราชบุตรของเจ้าฟ้าชายแก้ว ซึ่งเป็นหลานของพระยาสุลวะฤาชัยสงคราม ได้ร่วมกับทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชขับไล่พม่าออกจากแผ่นดินล้านนาแล้ว จึงได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็น พระยาวชิรปราการ และให้ย้ายจากเมืองลำปาง ไปเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ตั้งเจ้าคำสม น้องชายคนที่ 2 ครองนครลำปาง พร้อมกับตั้งเจ้าธรรมลังกา น้องชายคนที่ 3 เป็นอุปราชเมืองเชียงใหม่ ตั้งเจ้าดวงทิพย์ น้องชายคนที่ 4 เป็นอุปราชเมืองลำปาง ตั้งเจ้าหมูหล้า...

ย้อนเวลาของอดีตกาล ชม “หอคำ” ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง

"หอคำ" ตั้งอยู่ภายในไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ภายในหอคำถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขนาดย่อม ๆ ก็ว่าได้ เพราะเมื่อเราเข้ามาที่นี่สามารถพบเห็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ของคนล้านนา ที่ชั่วชีวิตนี้อาจไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน สิ่งของบางอย่างเก่าแก่และมีอายุมากกว่าผมหลายสิบปี อาทิ ขันใส่ดอกของคนล้านนาที่ทำจากไม้สักแกะสลักลวดลายสวยงาม, สัตตภัณฑ์และแท่นเชิงเทียนอายุกว่าร้อยปีศิลปะเชียงแสน, กลองหลวงของคนล้านนา รวมถึง "พระพร้าโต้" พระพุทธรูปไม้แกะสลักที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2336 ฯลฯ เหล่านี้ล้วนจัดแสดงอยู่ภายในหอคำได้อย่างกลมกลืน

ประชาสัมพันธ์

พบกับ 4 เมนูใหม่ ในบุฟเฟ่ต์ติ่มซำมื้อเที่ยงทุกวัน ที่ห้องอาหารจัสมิน, ดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ 

พบกับ 4 เมนูใหม่ ในบุฟเฟ่ต์ติ่มซำมื้อเที่ยงทุกวัน ที่ห้องอาหารจัสมิน, ดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่              ตลอดเดือนมีนาคมนี้ เชฟจินดาได้รังสรรค์ 4 เมนูติ่มซำสุดพิเศษให้คุณ ได้ลิ้มลองความอร่อย ไม่ว่าจะเป็น เกี๊ยวผักโขมอบชีส, สามชั้นตุ๋นเครื่องเทศ, ปีกไก่ซอสเหล้าแดง และ กุยช่ายเผือกนึ่ง...

สะพานบุญ

ขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ประสบอัคคีภัยทั้งหมู่บ้าน เนื่องจากหมู่บ้านเทศน์ตีนกา ต.เมืองแงน อ.เมืองแงน จ.เชียงตุง ประเทศเมียนมา ได้ถูกไฟไหม้ทั้งหมู่บ้านประมาณ 50 หลังคาเรือน ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งหมดเดือดร้อนอย่างหนัก ทรัพย์สินต่าง ๆ ก็ถูกไฟไหม้ไปหมดและที่สำคัญไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดแคลนอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และปัจจัยในการใช้สำหรับดำรงชีพทำให้ชาวบ้านเหล่านั้น ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ของชาวบ้านเหล่านั้น ทางพระภิกษุไส เจ้าอาวาสวัดเทศน์ตีนกา ได้บอกบุญมายังผู้ใจบุญทั้งหลาย...

ตะวันแดง ชวนคุณมาสนุก กระโดด โยกหัว กับคอนเสิร์ต POTATO !

#ตะวันแดง มหาซน เชียงใหม่ ชวนคุณมากระโดด โยกหัว พร้อมกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ 💋💋 คอนเสิร์ต POTATO 📍วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 📍บัตรราคา 1,200บาท / 4 ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ 083-204-7881 📱Line :@twd-cm **ติดตามคอนเสิร์ตดี ๆ แบบนี้ได้ที่** 📌Website : tawandang-mahason.com 📌Facebook : ตะวันแดง มหาซน...

โตโยต้าริช จัดสัมมนา “2020 HR DIGITAL TRANSFORMATION”

ในวันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานี้ บริษัท โตโยต้าริช จำกัด ได้จัดงานสัมมนา “2020 HR DIGITAL TRANSFORMATION” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยในงานได้เชิญ อ.ไพโรจน์  พรรณพลีวรรณ และ ว่าที่ ร.ต.สะอาด สืบสมาน วิทยากรที่ผ่านประสบการณ์จริง จากที่ปรึกษางาน...

TK มิวเซียมลำปาง เชิญชวนบริจาคหนังสือ เกี่ยวกับเมืองลำปาง

เพื่อเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) TK Park ได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้เมืองลำปาง ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สามารถแจ้งความประสงค์ และบริจาคหนังสือได้ที่ TK มิวเซียมลำปาง ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์)...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!