รอง ผอ.รร.ฝางชนูปถัมภ์ รับรางวัลรองผู้อำนวยการผู้มีผลงานดีเด่น

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดี​กับนายธงชัย พูลศิรเจริญกุล และว่าที่เรือตรีวีระพงศ์ ขำเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 ในงานประชุมสัมมนาวิชาการสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น