โฮงเฮียนน้ำของ สร้างเครือข่าย 16 โรงเรียนมัธยมชุมชนติดแม่น้ำโขง จัดกิจกรรม Mekong Youth ภายใต้หัวข้อ “ผู้เฒ่าเล่าขาน ลูกหลานวาดฝัน”

วันที่ 28 พ.ย. 64 ณ โฮงเฮียนแม่น้ำโขง ต.เวียง อ.เชียงของ นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางโฮงเฮียนฯ เริ่มดำเนินโครงการ Mekong Youth ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เกี่ยวกับแม่น้ำโขงของเยาวชนคนลุ่มน้ำโขง ทั้งสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ของท้องถิ่น โครงการมีเป้าหมายจะอบรมนักเรียนมัธยมในพื้นที่ติดแม่น้ำโขงจำนวน 16 โรงเรียน ในพื้นที่ อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น อ.เชียงแสน ขณะนี้เริ่มทำค่ายกิจกรรมไปแล้ว 2 โรงเรียน

การดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ชื่อเป็นการสร้างให้เยาวชนได้เรียนรู้จากคนในชุมชนที่มีวิถีชีวิตอยู่กับแม่น้ำโขง ได้มาเล่าเรื่องราวให้เยาวชนฟัง ทั้งให้เด็กๆ ได้ฝึกเล่าเรื่องแม่น้ำโขง หัวข้อ “ฉันในสายน้ำ เขียนความทรงจำของฉันกับแม่น้ำโขง” และฝึกให้ตรวจวัดคุณภาพน้ำ การวัดค่า PH อุณหภูมิ วัดตะกอน ส่องดูสัตว์เล็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำ การหัดวาดแผนที่ชุมชนอย่างง่าย การสื่อความหมายธรรมชาติด้วยงานศิลปะ

“การจัดกิจกรรมภายใต้ #MekongYouth ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายความรู้ท้องถิ่น ที่ต่อไปทางโฮงเฮียนแม่น้ำโขงได้เตรียมนำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมามาสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่นสำหรับเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องแม่น้ำโขง” นายนิวัฒน์กล่าว

ในการอบรมในวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า โฮงเฮียนแม่น้ำโขงได้จัดกิจกรรมที่ รร.บ้านห้วยลึก โดยมีนักเรียนมัธยมร่วมกิจจำนวน 33 คน นายดำรงค์ หาญชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึกกล่าวว่า เมื่อเห็นหัวข้อกิจกรรมแล้ว รู้สึกมีความยินดีที่จะจัดให้มีการอบรมให้กับนักเรียนมัธยน เพราะคนในหมู่บ้านหมู่บ้านส่วนใหญ่ผูกพันสัมพันธ์กับแม่น้ำโขง ส่วนเด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้เหมือนอยู่ใกล้แม่น้ำโขงแต่เหมือนไม่รู้จัก เพราะไม่ใกล้ชิดเหมือนคนสมัยก่อน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักเรียนมีความรู้ที่ลึกขึ้น และทั้งตนเองซึ่งเป็น ผอ.ก็เป็นคนลุ่มน้ำโขงเช่นเดียวกัน จึงเห็นว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่มีกิจกรรมที่ดีแบบนี้มาให้กับเยาวชน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก กล่าวอีกว่า ทางโรงเรียนเปิดกว้างให้โอกาสนักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งความรู้ชุมชนและภายนอก โดยก่อนหน้านี้ก็มีบริษัทกัลฟ์ก็เข้ามาให้ความรู้เรื่องพลังงาน ก็เปิดให้ทีมงานของบริษัทเข้ามาและให้นักเรียนได้มีโอกาสรับฟังแล้วก็ในนักเรียนได้ใช้ความคิดพิจารณาเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง นอกจากนี้ก็มีองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย อบรมเรื่องการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัย

นายชัยวัฒน์ ดวงธิดา ชาวบ้านบ้านห้วยลึก เล่าให้นักเรียนฟังว่า หมู่บ้านห้วยลึกในอดีตจะเป็นหมู่บ้านที่นำปลาไปแลกข้าว เพราะฉะนั้นคนห้วยลึกจะผูกพันกับแม่น้ำโขง เพราะพื้นที่เกษตรมีน้อย และไม่จำเป็นต้องทำก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ คนสมัยก่อนนิยมหาปลาเพราะปลาในแม่น้ำโขงมีมาก แล้วเอาไปแลกข้าวจากหมู่บ้านอื่นที่ปลูกข้าวทำเกษตร อย่างช่วงเวลาแบบนี้เมื่อก่อนจะหาปลาสร้อยได้จำนวนมาก แต่เดี๋ยวนี้แทบไม่มีเลย คนห้วยลึกเลยต้องเปลี่ยนอาชีพหลักมาทำเกษตรและไปรับจ้างต่างพื้นที่ วิถีชีวิตเปลี่ยนไป เพราะหาปลาไม่คุ้มค่าน้ำมัน และปลาหายาก จากเมื่อก่อนบริเวณนี้มีปลากว่า 70-80 ชนิด จะเหลือ 20 กว่าชนิด และยังมีจำนวนลดลงมาก นอกจากนั้นสภาพน้ำขึ้นลงผิดปกติทำให้ใช้เครื่องมือเดิมไม่ได้ ไม่ว่าเป็นไซลั่น หรือการวางตาข่าย วางเบ็ด

ร่วมแสดงความคิดเห็น