มอบทุนการศึกษาแก่ นร.รร. ในสังกัด

ทม.แพร่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง และโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล จำนวนโรงเรียนละ 14 ทุนๆ ละ 500 บาท โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมมอบทุนการศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ ทั้งนี้เนื่องจากวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงนำมาจัดพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้นในวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น