สหวิทยาเขตพลนคร อบรมแอปทางการศึกษา

สหวิทยาเขตพลนคร จัดอบรมแอปพลิเคชันทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมอัจฉริยภาพรร.สูงเม่นชนูปถัมภ์ อ.สูงเม่น จ.แพร่ สังกัด สพม.แพร่ สหวิทยาเขตพลนคร ดร.เลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ผอ.รร.สูงเม่นชนูปถัมภ์ ประธารสหวิทยาเขตพลนคร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการ 4 ด้าน โดยใช้แอปพลิเคชันทางการศึกษา “Apps kahoot menti Quizizz Socrative Zipgrade & การใช้ Excel เพื่อการประมวลผลการเรียน” ให้กับคุณครูในสหวิทยาวิทยาเขตพลนคร ประกอบด้วย
1.โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
2.โรงเรียนลองวิทยา
3.โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
4.โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
5.โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
6.โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
7.โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม
8.โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ มีความคล่องแคล่ว มั่นใจ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับกระบวนการ วิธีการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอน พร้อมสามารถถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ นําไปแลกเปลี่ยนร่วมกับคุณครูท่านอื่นได้ จนเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ต่อไป โดยผู้ผ่านการอบรมได้เกียรติบัตรในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น