วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประเมินศูนย์ฝึกแข่งขัน สถานศึกษาร่วมใจ 2566

เทคนิคเชียงใหม่ ประเมินศูนย์ฝึกแข่งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คณะครูผู้กำกับควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และนักศึกษาวิชาทหารจำนวน 33 นาย เข้ารับการประเมินศูนย์ฝึกแข่งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2566
อีกทั้งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ให้บริการจัดตั้งศูนย์อาชีวะช่วยเหลือประชาชน(Fix it centre) บริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แก่บุคลากร ในศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.ที่ 33 โดยทีมงานโครงการพิเศษฯ c]tมียอดผู้มาใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 30 คัน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.ที่ 33 ตำบลช้างเผือก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น