ต้อนรับและมอบของสวัสดีปีใหม่แก่ เลขาธิการมูลนิธิชีวิตใหม่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและมอบของสวัสดีปีใหม่แก่ ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ เลขาธิการมูลนิธิชีวิตใหม่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และดุษฎีกิตติมศักดิ์สาขาการบริหารการพัฒนา ณ ห้องอาหารเดอะเชฟ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น