กว๊านพะเยา สายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง

ม.พะเยา ขอเชิญร่วมกิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” วันที่ 3 – 4 ก.พ. นี้ ที่กว๊านพะเยา จัดขบวนเรือแห่ข้าวทิพย์ถวายพระเจ้าตนหลวง ตกแต่งดงามอัตลักษณ์ล้านนา ร่องเรือสวยงามกลางกว๊านพะเยา สู่วัดศรีโคมคำ

ผศ.ดร. ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กำหนดจัดกิจกรรม “ กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ที่ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา ท่าเรือวัดติโลกอาราม และวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ล้านนา นำประเพณีตานข้าวใหม่ของท้องถิ่นภาคเหนือมาสรรค์สร้างใหม่เชื่อมโยงทรัพยากรสำคัญของจังหวัดพะเยาคือกว๊านพะเยา และพระเจ้าตนหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน ณ วัดศรีโคมคำ พระวิหารหลวง ริมกว๊านพะเยา ที่เคารพบูชาของผู้คนทั้งภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา

กิจกรรมในงานเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. มีงานเลี้ยงขันโตก ณ ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา พร้อมกับมีการประกวดห่อข้าวต้ม ประกวดเผาข้าวหลาม ของชุมชนรอบกว๊านพะเยา 14 ชุมชน วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น. ตั้งขบวนเรือแห่ข้าวทิพย์ถวายพระเจ้าตนหลวง ที่ท่าเรือวัดติโลกอาราม ประกอบด้วยขบวนเรือถวายหมากสุ่ม พลูสุ่ม ต้นผึ้ง ต้นเทียน ขันขอศีล ข้าวทิพย์ ข้าวหลาม น้ำอ้อย ข้าวต้ม ข้าวหมอ ซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามแบบโบราณล้านนา เวลา 08.00 น. เคลื่อนขบวนเรือแห่ข้าวทิพย์ถวายพระเจ้าตนหลวง จากท่าเรือวัดติโลกอาราม ไปตามร่องน้ำแม่อิง กว๊านพะเยา ไปขึ้นที่ท่าน้ำวัดศรีโคมคำ เวลา 09.30 น. ตั้งขบวนแห่ข้าวทิพย์ทางบกและเคลื่อนขบวนสู่พระวิหารหลวงพระเจ้าตนหลวง ประกอบพิธีถวายข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวงต่อไป

ผู้สนใจสำรองที่นั่งอาหารขันโตก และร่วมลงเรือแห่ข้าวทิพย์ในกว๊านพะเยา ได้ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054 – 887 210 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น