สธวท.ฯ ร่วมสิริวัฒนา เชสเชียร์ จัดโครงการพยากรณ์การกุศลปี 5

เมื่อวันที่ผ่านมา คุณหญิงตรึงใจ อิฐิรัตน์ ประธานมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงานพยากรณ์การกุศลเพื่อผู้พิการฯ ซึ่งสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่ โดยนางภาวนา แสงรัตน์ นายกสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคม และสมาชิกฯ ร่วมกันจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

นางพนัชกร อุทัยวรรณ ประธานโครงการ “สธวท.-เชียงใหม่ และสิริวัฒนาพยากรณ์ ครั้งที่ 5” เปิดเผยว่า ด้วยแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันมีสูงขึ้น และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ การวางแผนและการเตรียมความพร้อมที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวันจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง ภายใต้ภาวะการณ์ที่เป็นจริง ยังคงมีเหตุการณ์ที่นอกเหนือการคาดหมายเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงยังมีการรวบรวมสถิติเหตุการณ์ต่างๆ มาวิเคราะห์ประกอบเหตุผลด้วยศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นไปตามความเหมาะสมภายใต้ชื่อที่เรียกว่าโหรศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่พยากรณ์ หรือคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โหรศาสตร์จึงเป็นที่ได้รับความสนใจจากบุคคลจำนวนมาก โดยในปีนี้มีอาจารย์ นักโหราศาสตร์ชื่อดังระดับประเทศหลายท่านมาร่วมโครงการ ได้แก่ อ.ชาติ หวังโซ๊ะ (พยากรณ์ลายมือ), อ.ธนัญธร บุญจักรวาล (ดาวกระพริบ 10 ชั้น), อ.เจษฎา คำไหล (เลข 7 ตัว 9 ฐาน), อ.พลอยเพ็ญ คำไหล (เลข 7 ตัว 9 ฐาน, ฮวงจุ้ย), อ.ภานุพงศ์ เตชะขะวนิชกุล (ดวงจีน-โหงวเฮ้ง-ฮวงจุ้ย), อ.ดาริฑกา ไพรสณฑ์ (ไพ่ทาโรต์), อ.ชลกนก ดิตถ์จุลกะ (ไพ่ยิปซี), อ.กามล แสงวงศ์ (ศาสตร์แห่งคริสตัล), อ.มโน อึ้งคมเมธา (ไพ่จีนโบราณ หรือ Mahjong), อ.วงศ์วริศ เอี่ยมสำอางค์ (ไอดิน ไอธาตุ), อ.ชัญญา สุวรรณคีรี (ศาสตร์พม่า), อ.ธีระธรรม ทองโมถ่าย (โหงวเฮ้ง-ไพ่ยิปซี) และอ.วีระชาติ เจริญลาภ “แจ๊กกี้” (ยิปซีพยากรณ์-คริสตัล)

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้แก่ผู้พิการในมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อตรวจดวงชะตาปี 2560 และตลอดไป เป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินชีวิต และเพื่อสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพให้กับผู้พิการให้มีรายได้พออยู่พอกิน ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่ ระยะเวลาในการดำเนินงาน 6 วันตั้งแต่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 11.00 – 19.00 น. ทุกวัน โดยผู้สนใจสามารถร่วมทำบุญและรับการพยากรณ์ดวงชะตาตามศาสตร์ต่างๆ ได้ในราคา 400 บาท / ท่าน / 1 รายการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น