ร่วมนมัสการพระเจ้า การประชุมสัมมนาศิษยาภิบาลทั่วประเทศ

ครูศาสนา ดร.สาธนัญ บุญยเกียรติ คณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมนมัสการพระเจ้าในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาศิษยาภิบาลทั่วประเทศ ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยพายัพได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรศิษยาภิบาล ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,194,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้บุตร – ธิดาของศิษยาภิบาล สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้ศึกษาเรียนรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น