พิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนบ้านศาลา

พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปี 2559 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสมชิด กันธะยา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ แม่ริม เขต 2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น