ประชุมผู้ปกครอง ว.เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่


วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. โดยมี อ.ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอ.อุทัย ศรีสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนผู้บริหารชี้แจงนโยบายด้านวิชาการ ทักษะ คุณภาพชีวิต และการปฏิบัติตนของนักศึกษาในวิทยาลัยฯ พร้อมกันนั้นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ปกครองได้รายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเครือข่ายได้ร่วมทำกับวิทยาลัยฯ ก่อนที่ผู้ปกครองจะได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับผลการเรียนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา เมื่อวันที่ผ่านมา


ร่วมแสดงความคิดเห็น