ป.6 ร.ร.วัดเมธังกราวาส ซิว O-NET 100 คะแนน

ร.ร.วัดเมธังกราวาส ปลื้มนักเรียนชั้นป.6 สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ภาพรวม สพป.แพร่ เขต 1 สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จาการประกาศผลสอบของ สทศ. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ของนักเรียนชั้น ป.6 ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6 ของนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนนำผลการสอบ O-NET ไปใช้ในการประกอบสมัครสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ชั้น ม.4 และ ระดับมหาวิทยาลัย ทำให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนต่างก็ให้ความสนใจเปิดดูผลการสอบกันอย่างคึกคัก ทั้งนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ผอ. ร.ร.วัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 แจ้งกับผู้สื่อข่าวหลังได้รับข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ ร.ร.วัดเมธังกราวาส ว่าในปีนี้ มีนักเรียนชั้น ป.6 ของ โรงเรียนที่มีความสามารถทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน จำนวน 5 คน คือ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 4 คน คือ ด.ช.ประณต จันทรานิมิคี ด.ญ.กริณรัตน์ เชื้อสุวรรณ ด.ญ.ณัฐธิดา สุวรรณก้อน ด.ญ.พรรษมน กาทองทุ่ง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 2 คน คือ ด.ญ.ภูมิวรินทร์ พรมรังกา ด.ญ.พิมพิศา สวนนันท์ โดยนักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.วัดเมธังกราวาสมี 350 คน สอบได้คะแนนสูงกว่าระดับชาติทุกคน


ในส่วนภาพรวมของ สพป.แพร่ เขต 1 นั้น ได้รับรายงาน ในปีนี้ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังรักษาสถิติ สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระ ดังนี้ ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ 55.96 ระดับชาติ 52.98 คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่ 44.38 ระดับชาติ 40.47 วิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่ 44.48 ระดับชาติ 41.22 สังคมศึกษา ระดับเขตพื้นที่ 49.27 ระดับชาติ 46.68 ภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่ 37.97 ระดับชาติ 34.59


ร่วมแสดงความคิดเห็น