วัฒโนทัยพายัพ มอบใบประกาศ นร.จบหลักสูตรปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ


โดยก่อนที่จะนำนักเรียนเข้ารับมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนที่จบหลักสูตร เข้าพิธี “สักการะและกราบบังคมทูลลาสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ หลังจากนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 คณะครู นำนักเรียนเข้าสู่หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 เพื่อเข้ารับมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร และเกียรติบัตรรางวัล ประจำปีการศึกษา2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายอุทัย ขัติยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และนายปริชัย คำสุข นายกสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในโอกาสนี้ นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีและเบิกตัวนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตรจบหลักสูตรและเกียรติบัตรรางวัล ประจำปีการศึกษา2559 ตามลำดับ ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 451 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 456 คน

ประธานในพิธีได้ให้โอวาทแก่นักเรียน ความตอนหนึ่งว่า การศึกษา คือการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้ การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การศึกษาจึงเป็นความจำเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่ง เป็นปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ด้านของชีวิตและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของชีวิต โดยได้อัญเชิญแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานเกี่ยวกับการศึกษาไว้ว่า “ผู้ที่มุ่งหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิตจะต้องไม่ละเลยการศึกษา ความรู้ที่จะศึกษามี 3 ประการคือ ประการแรก ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง อีกประการหนึ่งจะต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจไม่ว่าในงาน ในผู้ร่วมงาน หรือในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงามความถูกต้องทุกอย่าง ประการที่สามต้องฝึกฝนให้มีความหนักแน่นทั้งภายในใจ ในคำพูด”

จึงขอให้นักเรียนทุกคนได้น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต… พร้อมกล่าวส่งมอบนักเรียน (ลูก) คืนสู่อ้อมอกผู้ปกครองดูแลต่อไป หลังจากนั้น ตัวแทนผู้ปกครองได้กล่าวแสดงความรู้สึกและรับมอบคืน โดย คุณศรีเนียม ชัยเมืองเขียว ผู้ปกครองของ นายนิรัตน์ ศรีใจมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ คุณยุพาพรรณ ศิริอ้าย ผู้ปกครองของ เด็กหญิงปวริส ศิริอ้าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 เป็นตัวแทนผู้ปกครองของแต่ละระดับชั้น มีความตอนหนึ่งว่า…

วัฒโนทัยนี้ ดีนักหนา เรียนวิชา ฝึกชีวิต พิชิตฝัน สามัคคี มีวินัย ใส่ใจกัน จิตสาธารณะนั้น โดดเด่น ยิ่งกว่าใคร วิชาการ นั้นก็เก่ง เป็นที่หนึ่ง พวกเราซึ้ง คุณครู เอาใจใส่ จะไม่ลืม บ้านเรา วัฒโนทัย อยู่ในใจ เราเสมอ มิลืมเลือน…

ร่วมแสดงความคิดเห็น