อธิการบดีม.แม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ Dr.WU. Po-Ching อธิการบดี คณะผู้บริหาร และนักศึกษาจาก National Ilan University ประเทศไต้หวัน

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีม.แม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ Dr.WU. Po-Ching อธิการบดี คณะผู้บริหาร และนักศึกษาจาก National Ilan University ประเทศไต้หวัน ซึ่งเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนนักศึกษากับทางมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดีฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น