ชาวอาข่าเฮ ! บ้านเปาปมดงยาง ต.นาพูน อ.วังชิ้น ได้บ่อบาดาลช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง รอมา 20 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ประชาชนในพื้นที่บ้านหมู่ 7 บ้านเปาปมดงยาง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าอาข่า จำนวน 40 ครัวเรือน 218 คน ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาทุกปี เพราะอยู่พื้นที่สูง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ประกอบกับปีนี้ภัยแล้งส่งผลกระทบมายาวนาน หลังจากนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่รับทราบปัญหาภัยแล้งจากประชาชน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ประสานของบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาทำการสำรวจเพื่อขุดเจาะน้ำบาดาล

โดยเมื่อวานนี้ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. ทางเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มาดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับประชาชนที่บ้านหมู่ 7 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น โดยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น และผู้เกี่ยวข้องได้เดินทางมาดูการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

ผวจ.แพร่ กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประชาชนด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลนั้นจะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำการเกษตรได้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเจาะบ่อบาดาล หรือการทำฝาย ประปาหมู่บ้าน เมื่อทำสำเร็จจะทำให้ปัญหาภัยแล้งของประชาชนลดน้อยลง รวมทั้งในปีนี้ได้ให้ชลประทานทำการออกแบบอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่กระจายไปในทุกอำเภอ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งน้ำ นอกจากนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะยังมีการขุดบ่อบาดาลในอำเภอวังชิ้นรวม 5 แห่งและอำเภอลองอีก 5 แห่งรวม 10 แห่งซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้กับชุมชนที่ยังเดือดร้อน

ด้านนายสมศรี กาศวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลนาพูน กล่าวว่า ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ซึ่งเมื่อเจาะบ่อบาดาลเสร็จจะทำให้ประชาชนทั้งชาวเขา และชาวบ้านมีน้ำในการอุปโภค-บริโภค

ร่วมแสดงความคิดเห็น