อ.เทิง พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 3 ราย ศปก.อ.เทิง สั่งล็อคดาวน์ 3หมู่บ้านพื้นที่สีแดง และยกระดับพื้นที่ ต.ตับเต่า เป็นพื้นที่ควบคุม

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 มิ.ย 64 นายบุญส่ง ตินารี นอภ.เทิง และประธานศูนย์ปฏิบัติการณ์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอเทิง (ศปก.อ.เทิง) ได้เรียกประชุมคณะกรรมการ ศปก.อำเภอเทิง โดยมีเจ้าหนัาที่แพทย์ ร.พ เทิง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง รพ.สต.ในเขตตำบลตับเต่า จนท.สพป.เชียงราย เขต 4 / ผอ.โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง ผอ.โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ผอ.โรงเรียนเพียงหลวง 16 กำนันและผู้ใหญ่บ้านที่มีผู้ติดเชื้อ เพื่อหารือข้อปฏิบัติในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกัน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเทิง
การประชุมดังกล่าวมีขึ้น หลังจากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ตำบลตับเต่า อ.เทิง จำนวน 3 ราย โดยทั้ง 3 รายอาศัยอยู่กระจายกันคนละหมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านแผ่นดินทอง ม.12 จำนวน 1 ราย บ้านรักแผ่นดิน ม.15 จำนวน 1 ราย และบ้านพญาเลาอู ม.23 จำนวน 1 ราย ซึ่งทั้งหมดคาดว่าได้รับเชื้อมาจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากพื้นที่ จ.ชลบุรี โดยเข้าพื้นที่ ต.ตับเต่า มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 พ.ค. และมีประวัติเดินทางไปหลายที่ใน จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ก่อนจะเดินทางกลับ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. โดยผู้ป่วยคนดังกล่าวตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. หลังจากทราบข่าว ศปก.อ.เทิง จึงจัดให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดเข้าทำการตรวจหาเชื้อ ผลการตรวจพบว่ามีผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 รายดังกล่าว ที่ประชุมมีมติร่วมกันให้มีแนวทางการดำเนินควบคุมโรคดังนึ้

1. ยกระดับพื้นที่ควบคุมหมู่บ้านพื้นที่เสึ่ยง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ.แผ่นดินทอง ม.12 บ.รักแผ่นดิน ม.15 จำนวน 1 ราย และ บ.พญาเลาอู ม.23 ห้ามเข้าออกโดยไม่มีเหตุจำเป็น ถ้าต้องการเข้าออกต้องแจ้งผู้นำชุมชน อสม. และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้ามเข้าออกหมู่บ้านตั้งแต่เวลา 21.00 น.-05.00 น. จองวันรุ่งขึ้น และห้ามชุมนุมมั่วสุม

2.ให้ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ตับเต่า จัดจุดตรวจเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 โดยให้มีที่วัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์บริการ ห้ามมีการเข้าออกหมู่บ้านโดยไม่จำเป็น 3.ส่งทีมสอบสวนโรคเข้าทำการคัดกรองคนในขุมชนเพื่อค้นหาผู้มีความเสี่ยง โดยแบ่งเป็นระดับเสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงน้อย โดยผู้มีความเสี่ยงสูงจะต้องทำการ Swab เพื่อตรวจหาเชื้อ หากพบผลเป็นบวกให้เข้าสู่กระบวนการรักษา ส่วนผู้ที่เสี่ยงปานกลางและเสี่ยวน้อยให้กักตัวดูอาการ 14 วัน หากรู้สึกไม่สบายตัวให้แจ้ง อสม. ผู้นำชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.สพป.เชียงราย เขต 4 มีมติเลื่อนเปิดการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ On Site ของโรงเรียนที่มีการแพร่ระบาด ได้แก่ ร.ร.บ้านรักแผ่นดิน ร.ร.บ้านแผ่นดินทอง และ ร.ร.เพียงหลวง 16 ออกไปอีก 14 วัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น