เทศบาลนครลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้” ณ ข่วงหลวงเวียงละกอน

ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้” พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “กาดข่วงหลวง” ณ ข่วงหลวงเวียงละกอน บริเวณลานหน้ามิวเซียมลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมให้การต้อนรับ

โดยในช่วงบ่าย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประฐานในพิธีปล่อยขบวนรถม้า ของกลุ่มผู้สูงวัย ร่วมใจ สร้างพลัง เก๋า เก๋ เท่ แต้ ๆ หนา จากโรงแรมลำปางเวียงทอง มายังข่วงหลวงเวียงละกอน บริเวณลานหน้ามิวเซียมลำปาง เพื่อรอให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีฯในการนี้ นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้นำเสนอโครงการปรับปรุงชุมชนสบตุ๋ย แก่รัฐมนตรีฯ ซึ่งชุมชนสบตุ๋ยเป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ของเมืองลำปาง ที่ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เทศบาลนคลำปางจึงมีนโยบายที่จะพัฒนา ฟื้นฟูพื้นที่ย่านสบตุ๋ย ให้เป็นชุมชนการค้าไชน่าทาวน์ China Town ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นวัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนและพร้อมในการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น