ร.ร.สันกำแพง ประชุมคณะครูและบุคลากร ในการเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดเรียนแบบ Onsite

วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 14.30 น. น.ส.สุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้จัดให้มีการประชุมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสันกำแพง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของโรงเรียน ในทุกกลุ่มบริหารงานของโรงเรียน รวมทั้งการเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดเรียนแบบ Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และในงานด้านต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพของงานอย่างมีคุณภาพ ณ อาคารหอประชุม 1 โรงเรียนสันกำ แพง

ร่วมแสดงความคิดเห็น