ศูนย์ MTEC สวทช. ดูพื้นที่เตรียมพร้อมส่งมอบต้นแบบเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ

ศูนย์ MTEC สวทช. ดูพื้นที่เตรียมพร้อมส่งมอบต้นแบบเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ และเต็นท์ความดันลบ ให้ ศูนย์ CI ม.แม่โจ้ และ รพ.สันทราย
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ แซ่หล่อ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร และ อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับและนำ คุณศิลป์ชัย สุขโขติ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

เข้าเยี่ยมชมศูนย์ CI มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีมอบ PETE (พีท) เปลปกป้อง ต้นแบบเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ และเต็นท์ความดันลบ พร้อมสาธิตการใช้งาน ซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จะส่งมอบให้กับ ศูนย์ CI มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ โรงพยาบาลสันทราย สำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่อไป ทั้งนี้มีทีมบุคลากรทางการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะทำงานศูนย์ CI มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ร่วมแสดงความคิดเห็น