ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำกำลังพลร่วมทำความดี

ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำกำลังพลร่วมทำความดี ลงแขกเกี่ยวข้าว เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา
เมื่อ 3 ธันวาคม 2564 ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ โดย กองร้อยทหารพราน 3501 ร่วมทำความดี ลงแขกเกี่ยวข้าว เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในพื้นที่แปลงปลูก รวมทั้งหมด 7 ไร่ ในเขตท้องที่ชุมชน บ้านไร่ หมู่ 2 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จว. เชียงราย โดยได้ช่วยเหลือชาวนาเก็บเกี่ยวมัดรวงข้าว นวดข้าว และตักเก็บบรรจุกระสอบ พร้อมขนย้ายลำเลียงข้าวเปลือก ออกจากพื้นที่นาไปเก็บไว้ยังยุ้งฉางข้าว
ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจตามนโยบายของกองทัพบก ในด้านการสนับสนุนสรรพกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และนโยบายของรัฐบาลในด้านการช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการ “ลดต้นทุนการผลิตและการขนส่งให้กับพี่น้องประชาชน” และจากการลงพื้นที่ช่วยเหลือ ก็ได้สร้างความสุขใจและรอยยิ้มให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาและรู้สึกได้ว่าทหารสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส

ร่วมแสดงความคิดเห็น