มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “รวมพลังทำความดี ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 19 รูป พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ในการนี้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ทาสี และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณคลองแม่ข่า สะพาน ถนนรัตนโกสินทร์ รวมถึงโบราณสถานเจดีย์กู่ดำ เจดีย์แดงนอก (ร้าง) ซึ่งตั้งอยู่ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


และในช่วงเย็นได้จัดการแสดง “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ” ณ ศาลาร่มโพธิ์ โดยบรรเลงและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมจัดการแสดงสวยงามตระการตา ในชุด “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระภูมิพลองค์ภูมินทร์” และชุด “ราชภัฏสืบสานพระราชปณิธานพระบดินทร์นิรันดร์กาล” โดยวง CMRU BAND และนักแสดงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชาศิลปะการแสดง และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
สำหรับการแสดง “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ” 5 ธันวาคม 2564 สถาบันอุดมศึกษาทั่วภูมิภาคได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในนามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น