อำเภอเมืองแพร่ จัดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สร้างฝายชะลอน้ำ “ลำห้วยน้ำปึง” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ที่อ่างเก็บน้ำห้วยปึง ตำบลน้ำชำอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายกองโทสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายสุทิน ม้าแก้ว กำนันตำบลน้ำชำ พร้อมฝ่ายปกครอง นายเกรียง น้ำหล่าย กำนันตำบลร่องฟอง พร้อมฝ่ายปกครองนายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน สมาชิก อส. จิตอาสาพระราชทาน ตำบลน้ำชำ และน้ำชำ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สร้างฝายชะลอน้ำห้วยน้ำปึง และน้ำสาขาฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 ณ อ่างห้วยน้ำปึง ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในลำห้วยน้ำปึง จำนวน 9+1 จุด เลข 9 คือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ 1 พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การสร้างฝายเพื่อเป็นการสืบสานต่อ ยอดและเพื่อกักเก็บน้ำไว้รักษาระบบนิเวศและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนตำบลน้ำชำ โดยมีภาคีเครือข่ายในจังหวัดแพร่ชมรมโมโตครอช จ.แพร่ มาร่วมขนปูน นายสมพล พุ่มพวงว่าที่ นายก อบต.หัวเมือง นายเดช ยี่ดวง กำนันตำบลหัวเมือง นายกันตพงษ์ คำปลุก ว่านายกอบต.ทุ่งแค้ว
ทั้งนี้มีนายวีฤทธิ กวยะปาณิก จากศูนยน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น