พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ “อาคาร 5 ธันวามหาราช” ที่สร้างขึ้นใหม่ พร้อมพิธีทำบุญอาคาร เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันนี้ ( 5 ธันวาคม 2564 ) ที่ ศาลาอเนกประสงค์ “ อาคาร 5 ธันวามหราช ” บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนางสาวดวงเดือน อินสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ร้อยโทถวิล จันต๊ะราชา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ “ อาคาร 5 ธันวามหราช ” ซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยงบประมาณของเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยมีนายธนภัทร กันยา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมในพิธีทำบุญ สืบชาตาเปิดอาคารครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ประชาชนในชุมชน และใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น