แถลงการณ์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

แถลงการณ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มารักษาที่หอผู้ป่วยเคมีบำบัด

ด้วยปรากฏว่า มีผู้ป่วยเคมีบำบัดของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจพบว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564)

ผู้ป่วยรายดังกล่าวมาตรวจรักษาที่ OPD 26 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้ารับการรักษาโดยการให้เคมีบำบัด ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึง 2 ธันวาคม 2564 ต่อมา วันที่ 3 ธันวาคม 2564 มีอาการเป็นไข้ จึงทำการตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อ COVID-19 ผลเป็นบวก วันที่ 4 ธันวาคม 2564 จึงทำการตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลลำพูน ผลเป็นบวก

เบื้องต้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ป่วยที่นอนรักษาอาการที่โรงพยาบาล พร้อมกับผู้ป่วยรายดังกล่าว จำนวน 10 ราย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 2 ราย ผลปรากฎว่าไม่พบผู้ติดเชื้อ รวมทั้งผู้ป่วยที่ได้พักรักษาตัวในช่วงเวลาดังกลำว ใด้ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์รายอื่น ได้ทำการกักตัวเองตามมาตรฐานการดูแลผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงของทางโรงพยาบาลฯ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กำลังติดตามสถานการณ์การสอบสวนโรคอย่างใกล้ชิด และดูแลความเรียบร้อยด้วยมาตรการต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้ เพื่อให้มั่นใจในความปลอด ภัยของบุคลากร และผู้เข้ารับบริการเป็นอย่างดี

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 7 ธันวาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น