เชียงใหม่ ออกตรวจร้านอาหารวันแรก อนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้​ ยังไม่พบกระทำผิด​ ย้ำให้เข้มมาตรการ​ COVID​ Free​ Setting​

วัน ที่ 6 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่, นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่, นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัด จ.เชียงใหม่, นายอภิชาติ เหมือนมนัส นอภ..เมืองเชียงใหม่ สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.เดชพงศ์ นาคเสวี ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.เมืองเชียงใหม่ ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.เชียงใหม่ ที่ 1 นำโดย นายหมวดเอกจิรคุณ สนธิ ผบ.ร้อย อส.จ.ชม., กอ.รมน. จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จาก ทน.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ นำโดย พ.ต.อ.มนัสชัย อินทร์เถื่อน ผกก.

ลงพื้นที่ กำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 299/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (พื้นที่ อ.เมือง อ.แม่ริม อ.ดอยเต่า อ.แม่แตง และอ.จอมทอง) ข้อ 3 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคอาหาร และเครื่องดื่มในร้านได้ตามปกติ โดยให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านหรือพื้นที่ต่อเนื่องได้ ในระหว่างเวลา 11.00 – 14.00 น. และระหว่างเวลา 17.00 – 23.00 น. ทั้งนี้ร้านอาหารข้างต้นต้องผ่านการประเมินตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID – Free Setting) ด้วยตนเอง โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID – Free Setting) ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้มีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นั้น

ว่าที่ ร.ต.เดชพงศ์ นาคเสวี ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง​ รายงานว่า จากการตรวจสอบร้านอาหารที่เปิดให้บริการ ภายในย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่​ ร้าน SOPA Cafe ร้าน เปิง คาเฟ่​ ร้าน RUSH Bar ร้าน OKADA Izakaya ร้าน พิศมัย คาเฟ่​ และ​ ร้าน BEER LAB

ทั้งนี้ ผลการตรวจร้านอาหาร​ ทั้ง 6 แห่ง ไม่พบการฝ่าฝืนหรือการกระทำความผิดแต่อย่างใด ผู้ประกอบการทั้ง 6 แห่ง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้ทางสถานประกอบการทุกแห่ง ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น การนำเอกสารใบรับรองการผ่านประเมินตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) มาติดให้ผู้ใช้บริการเห็นได้อย่างเด่นชัด , การเน้นย้ำการตรวจคัดกรองผู้มาใช้บริการ ต้องสามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด/การแสดงผลตรวจ ATK ที่ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง/การแสดงหลักฐานว่าเคยเป็นผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด และรักษาหายแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน , การเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น