“พระเทพปริยัติ” เจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มจร. “พระครูโอภาสปัญญาคม” รองเจ้าคณะ อ.สะเมิง

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ / ประธานสภาวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (มจร.)ให้พระครูโอภาสปัญญาคม รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง  /เจ้าอาวาสวัดดับภัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในพิธีซ้อมรับประสาทปริญญาบัตร มุทิตาจิต พุทธศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2564 ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น