นายอำเภอสันกำแพง ผอ.โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ บุคลากรทางการแพทย์เร่งฉีดวัคซีนทุกพื้นที่ 1,331 คน โดยเฉพาะสายพันธุ์ Omicron

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยการอำนวยการของ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประธานกรรมการบริหารจัดการวัคซีนอำเภอสันกำแพง นพ.ณรงค์เดช พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง และนายนิรันดร บุญเกิด สาธารณสุขอำเภอสันกำแพง จัดให้มีหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและป้องกันอาการรุนแรงของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์ Omicron ที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้นในขณะนี้

โดยจัดบริการ ณ โรงพยาบาลสันกำแพง และ รพ.สต.บ้านกอสะเลียม รพ.สต.บ้านมอญ รพ.สต.บ้านล้านตอง รพ.สต.บ้านตลาด และ รพ.สต.บ้านตลาด มีประชาชนได้รับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 1,331 คน โดยแยกเป็น 1. AstraZeneca 320 คน 2. Pfizer 1,011 คน โดยฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 51 คน เข็ม 2 จำนวน 109 คน เข็ม 3 จำนวน 1,164 คนและเข็ม 4 จำนวน 7 คน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนเสร็จสิ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น