พิธี​ทำบุญสืบชาตา ฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส ตราตั้งฐานนุกรม “พระครูปลัดอานนท์ ฉายา อภิชาโน”

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ วัดหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ จัดงานทำบุญสืบชาตา ฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส ตราตั้งฐานนุกรม พระครูปลัดอานนท์ ฉายา อภิชาโน อายุ 43 พรรษา 23 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ,กศ.ม. วัดหนองป่าครั่ง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองป่าครั่ง ท่ามกลางคณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายมุทิตาจิต รูปแบบ (New Normal) ณ วัดหนองป่าครั่ง เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น