สาธารสุขอำเภอสันกำแพง คัดกรองตรวจ ATK จำนวน 257 ราย พบผลบวก 25 ราย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ทาง ศปก.อำเภอสันกำแพง โดยการอำนวยการของ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ หัวหน้า ศปก.อำเภอสันกำแพง พร้อมด้วย นายนิรันดร บุญเกิด สาธารณสุขอำเภอสันกำแพง ได้ให้ CDCU อำเภอสันกำแพงดำเนินการออกตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุกโดยวิธี ATK ในประชาชน และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสันกำแพง

ผลการปฏิบัติงาน จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจ ATK จำนวน 257 ราย พบผู้มีผลบวก 25 ราย ส่งเข้ารับการรักษาเบื้องต้นในระบบ HI เรียบร้อยต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น