(มีคลิป) “อนุทิน”ชื่นชม รพ.ฝาง มีความพร้อมทั้งดูแลผู้ติดเชื้อ และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ รพ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานควบคุมป้องกันโควิด-19 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่และอสม. ผู้ให้คำปรึกษาเบื้องต้นและสร้างแรงจูงใจประชา ชน ให้เข้าถึงการรับวัคซีน พบมีความพร้อมทั้งการดูแลผู้ติดเชื้อและให้บริการฉีดวัคซีน แนวโน้มผู้ติดเชื้อในพื้นที่ลดลง เน้นรักษาในระบบ HI /CI

วันที่ (15 มกราคม 2565) ที่โรงพยาบาลฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สสจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ และ อสม. ที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาเบื้องต้น สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ารับวัคซีน (VA VI for Vaccine Hesitancy) จำนวนกว่า 30 ราย

นายอนุทิน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ อสม. โรงพยาบาลฝาง พบมีความพร้อมและความตั้งใจในการจัดบริการทั้งผู้ป่วยในระบบปกติ และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนอย่างมาก โดยเฉพาะการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ทำให้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลงอย่างชัดเจน และยังร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุง และกรมสุขภาพจิต จัดทีมสุขภาพจิต และอสม. ติดตาม ประเมินสภาพจิตใจผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาทั้งใน HI/CI โรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลหลัก รวมทั้งประเมินผ่านแอปพลิเคชันไลน์ “คลินิกให้การปรึกษา” และสายด่วนสุขภาพจิต กว่า 900 ราย ปัจจุบันเน้นการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบ HI /CI เป็นหลัก ขณะที่ในโรงพยาบาลก็มีห้องความดันลบ พร้อมดูแลรักษาผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนัก โดยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในระบบ HI 74 ราย และ CI 30 ราย

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ในการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พบว่าได้ฉีดให้แก่ประชาชนทั้งคนไทยคนต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์ โดยข้อมูลถึง 14 มกราคม 2565 อ.ฝาง ฉีดวัคซีนสะสม 174,258 โดส บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ใน อ.ฝาง 900 คน ได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 แล้วร้อยละ 86.88 ที่สำคัญ มีการจัดทีมสุขภาพจิต ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ใช้ภาษาถิ่นสนทนา ให้ข้อมูลสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนที่ยังมีความลังเล ตัดสินใจฉีดเข้ารับการฉีดวัคซีน ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้รับวัคซีนมากขึ้น

สำหรับโรงพยาบาลฝาง เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 232 เตียง มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบเกือบทุกสาขา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ได้ใช้มาตรการ COVID Free Setting ในโรงพยาบาล และมาตรการต่างๆ เช่น การส่งยาทางไปรษณีย์ รับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน เพื่อยืดการให้บริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล รักษาระยะห่าง งดเฝ้าไข้ และจำกัดการเยี่ยมผู้ป่วย เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น