คณะสงฆ์ อ.สะเมิง นำเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

คณะสงฆ์ อ.สะเมิง นำโดยพระครูสุวัฒน์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอสะเมิงพร้อมรองเจ้าคณะอำเภอ, เจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสทุกวัด ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านของนายศราวุฒิ ดวงแก้ว 23 หมู่ 4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น