(มีคลิป) ผวจ.น่าน นำทีมลงพื้นที่บรรเทาภัย

ผวจ.น่าน นำทีมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัย เร่งให้การช่วยเหลือบ้านใหม่หัวดง ม.10 และ บ้านสันทะ ม.6 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/ผู้อำนวยการจังหวัด , นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อย , นายเมฆ้นทร์ อินนะไชย รักษาการณ์หัวหน้าสนง.ปภ.จ.น่าน สาขานาน้อย นายก อบต.สันทะ พร้อมด้วยพล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38/ผอ.ศบภ.มทบ.38 พ.อ.กฤตินันท์ นิโลบล หก.กกร.มทบ.38/หน.ฝกร.ศบภ.มทบ.38 / พันโท สรารักษ์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ อปท.ในพื้นที่ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัย เร่งให้การช่วยเหลือ และลงพื้นที่สำรวจความเสียหายสถานการณ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักในพื้นที่ ณ บ้านใหม่หัวดง ม.10 และ บ้านสันทะ ม.6 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผวจ.น่าน เปิดเผยว่า ได้น้ำป่าไหลหลากดินถล่ม ในพื้นที่ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ในพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 02.00 น.สถานีวัดน้ำฝนของทรัพยากรน้ำภาค 9 ติดตั้ง ณ โรงเรียนบ้านส้าน วัดปริมาณน้ำฝน ได้ 73 มม.

จุดที่ 2 ติดตั้ง ณ รพ.สต.ขุนสถาน วัดปริมาณน้ำฝน 125 มม. เครื่องตรวจวัดมีสัญญาณไฟแจ้งเตือนสีเหลือง อบต.สันทะ จึงได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวัง

ในเวลา 06.00 น. เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนของราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 31 ครัวเรือน แยกเป็น หมู่ 6 บ้านสันทะ จำนวน 17 ครัวเรือน ,หมู่ 8 บ้านส้าน จำนวน 8 ครัวเรือน ,หมู่ 10 บ้านใหม่หัวดง จำนวน 6 ครัวเรือน ,พื้นที่การเกษตร ข้าวโพดเสียหายประมาณ 60 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจ สถานที่ราชการ อาคาร กศน.อำเภอนาน้อย ต.สันทะจำนวน 1 แห่ง (อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน) ,วัด 1 แห่ง (วัดสันทะ)
,ถนนสิ่งสาธารณประโยชน์จำนวน 3 แห่ง

ด้านปศุสัตว์ เป็ด/ไก่ อยู่ระหว่างการสำรวจ การให้ความช่วยเหลือ อบต.สันทะให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพเบื้องต้น (อาหาร/น้ำดื่ม) พร้อมได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

พร้อมทั้งให้ อบต.สันทะ ได้ติดตามเฝ้าระวังและได้แจ้งเตือนฝ่ายปกครองผ่าน application LINE และผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศเสียงตามสายหาแนวทางป้องกันเตรียมความพร้อม/การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์เช่นเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนประกบการแจ้งเตือนภัยอย่างครอบคลุมทุกหมู่บ้าน มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการติดตามการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแผนที่เสี่ยงภัยแนวทางอพยพ สำรวจเส้นทางน้ำไหลที่ตื้นเขิน มีการบุกรุกเพื่อให้ทางน้ำไหลได้สะดวกเวลา 16.00 น. น้ำในแม่น้ำหลุม ลดระดับลง สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เข้าสู่ภาวะปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น