กิจกรรมรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ พญาเม็งราย

กาชาดเชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ อ.พญาเม็งราย

เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 17 พ.ค. 65 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัเเชียงราย กลุ่มที่ 6 ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปกครองอำเภอพญาเม็งราย กิ่งกาชาดอำเภอพญาเม็งราย และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมโรงเรียนพญาเม็งราย

โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 75 ราย บริจาคโลหิตได้ 62 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 25,300 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย บริจาคอวัยวะ 8 ราย และบริจาคร่างกายให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น