พิธีสวดเบิกสี่มุมเมือง จ.แพร่

ทม.แพร่ ร่วมกับชุมชนประกอบพิธีสวดเบิกสี่มุมเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล

เมื่อคืนวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.09 น. เทศบาลเมืองแพร่ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ จัดพิธีสวดเบิกสี่มุมเมือง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา และเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรือง และปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

โดยพิธีทางศาสนาจัดขึ้นทั้งหมด 4 จุด คือ บริเวณสี่แยกประตูมาน เวลา 19.09 น. เริ่มพิธีสวดเบิกและเจริญพุทธมนต์ โดยมีพันเอกสุชาติ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.กรอมน. เป็นประธานในพิธี

จากนั้นเวลา 19.19 น. เริ่มพิธีสวดเบิกและเจริญพุทธมนต์บริเวณประตูศรีชุม โดยมีนายโสภณ ทับแห ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

จากนั้นเวลา 19.49 น. เริ่มพิธีสวดเบิกและเจริญพุทธมนต์บริเวณประตูยั้งม้า โดยมีนายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธี

และเวลา 20.09 เริ่มพิธีสวดเบิกและเจริญพุทธมนต์บริเวณประตูชัย โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

โอกาสนี้นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีสวดเบิกสี่มุมเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น