(มีคลิป) ส่งเสริมโครงการน่านร่วมใจปลูกป่าฯ

นฝ.นศท.มทบ.38 ส่งเสริมโครงการน่านร่วมใจปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ถวายพ่อ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. ที่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน พ.ท.ชรินทร์ สุวรรณะผบ.นฝ.นศท.มทบ.38 จัด นศท. จิตอาสาพระราชทาน และ รด.จิตอาสา, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โดยการนำของ นางธิดา เสมอใจ ผอ.โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นำนักเรียน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จำนวน 150 นาย ร่วมกับสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน, ศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน,ศูนย์ปลูกป่าดอยติ้ว, หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำสบสายและปลัดอำเภอท่าวังผาจัดกิจกรรมโครงการน่านร่วมใจปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ถวายพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อความอุดมสมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน พื้นฟูจำนวนต้นไม้ถวายพ่อของแผ่นดินเพื่อเป็นทุน แก่สรรพชีวิตทั้งมวลอย่างยั่งยืน และให้ นศท.ร่วมปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น